Liefdesbaby

Het woord heeft de Van Dale nooit gehaald - en de vraag is nu of het ooit zo ver nog zal komen. De liefdesbaby bestaat niet meer. Wilma Nanninga, onlangs toegetreden tot de hoofdredactie van het weekblad Privé, heeft verklaard dat het woord zo zeer is ontstegen aan de oorspronkelijke betekenis dat het tijd wordt een andere aanduiding te zoeken voor een kind van ongetrouwde ouders.

De liefdesbaby is in de jaren zeventig uitgevonden door Privé-oprichter Henk van der Meyden, ongetwijfeld naar het voorbeeld van het woord love child dat regelmatig opduikt in de populaire periodieken uit Amerika en Engeland die hij fervent raadpleegt. Tot dan toe had hij het moeten stellen met onprettig klinkende burgerlijke-stand-termen als: onecht kind of buitenechtelijk kind.Maar daaraan kleefde nog het aureool van de ongewenstheid, de geur van het ongelukje. Naarmate er vaker met opzet niet werd getrouwd, voldeden zulke ambtelijke woorden niet meer. Met de liefdesbaby verleende Van der Meyden aan de vrucht van ongetrouwde ouders een romantische gloed.

Het gevolg was echter dat een baby van getrouwde ouders gaandeweg nogal kaal kwam af te steken tegenover de buitenechtelijke borelingen - alsof aan die eerste groep geen liefde te pas was gekomen. Langzaam maar zeker verloor de liefdesbaby in Privé zijn specifieke betekenis en werd iedere baby dit gloedvolle predikaat opgedrukt. Het woord verloor zijn lading, zegt Wilma Nanninga, de opvolgster van Henk van der Meyden, in het maandblad Onze Taal. “Ik voel er helemaal niets meer bij; het roze randje eromheen is verdwenen.” Tot haar eerste beleidsvoornemens behoort derhalve het schrappen van de liefdesbaby. Maar er komt wel iets voor in de plaats: “We denken druk na over alternatieven. Gelukskind is een mogelijkheid. Of sprookjeskind. Of kleine fee. We zijn er nog niet helemaal uit.”

Hoe men het echter ook wendt of keert: ook die woorden zullen na verloop van tijd veralgemeniseren. En wie weet is er dan iemand die suggereert het toch maar weer met de liefdesbaby te proberen.

    • Henk van Gelder