LEREN DICHTEN

Introductiecursus poëzie Voor wie nog weinig of geen gedichten heeft geschreven. De cursist kan zijn eerste gedichten in de lessen (laten) bespreken. Aandacht voor het ontwikkelen van ontvankelijkheid voor het poëtische en een 'eigen stem'. Informatie: Schrijversvakschool 't Colofon, Amsterdam. (020) 4 22 02 10.

Basiscursus tekstdichten Beginnerscursus. Informatie SKVR-Schrijversschool, Rotterdam. (010) 4 36 13 66.

Cursus 'Het schrijven van poëzie' Iedere dichter heeft een lezer in gedachten. In deze cursus kan daarom eigen werk worden besproken met andere cursisten. Bij inschrijving twee eigen gedichten inleveren. Informatie: CREA, Amsterdam. (020) 6 26 21 89.

Schriftelijke cursus dichten Aandacht voor onder meer beeldspraak, versvormen en de theorie van de dichtkunst. Docenten beoordelen eigen werk. Informatie: LOI, Leiden. (071) 5 45 18 99.

Werkgroep poëzie Zelf schrijven, samen bespreken. Informatie SKVR Schrijversschool, Rotterdam. (010) 4 36 13 66.

Cursus poëzie Wat maakt een tekst tot poëzie? Werk van gerenommeerde dichters en cursisten wordt besproken. Lezen, luisteren, schrijven en herschrijven. Ook vertalen van poëzie. Informatie: Schrijversvakschool 't Colofon, Amsterdam (de cursus is ook in Maastricht te volgen). (020) 4 22 02 10.

Cursus 'LALALA... liedteksten schrijven' Twaalf lessen over het onderwerp van het lied, het ritme van de tekst en de vraag: wanneer is mijn lied af? Informatie: Kunstweb, Amsterdam. (020) 6 25 57 06.

Cursus Liedteksten Liedteksten moeten aan andere eisen voldoen dan zogenoemde 'leespoëzie'. Aan de hand van schrijfopdrachten veel aandacht voor metrum en rijm, woordkeus en klank, opbouw en afronding. Informatie: Schrijversvakschool 't Colofon, Amsterdam. (020) 4 22 02 10.

Vierjarige opleiding voor schrijvers Na een algemeen basisjaar bestaat de mogelijkheid zich in poëzie te specialiseren. In het tweede jaar worden nog twee vakken gevolgd, het derde jaar kan helemaal aan poëzie worden besteed. In het vierde jaar: individuele begeleiding bij het schrijven van een serie van ten minste vijftien gedichten. Docenten onder anderen: Rob Schouten, Elly de Waard, Gerry van der Linden, Arie van den Berg. Zij zijn zelf dichter. Informatie: 't Colofon, Amsterdam. (020) 4 22 02 10.

Beoordeling van poëzie Bureau Script biedt tegen betaling kritische beoordeling van zelfgeschreven gedichten door professionele lezers, met leesrapporten waarin bevindingen en suggesties staan. Als gedichten publicabel zijn, wordt desgewenst contact met uitgeverijen en literaire tijdschriften gelegd. Informatie: Script, Amsterdam. (020) 6 26 68 49.

Gedichten schrijven Schrijftraining poëzie. Informatie: De Utrechtse Schrijversschool. (030) 2 31 68 24

Basis- en vervolgcursus gedichten schrijven Informatie: Schrijversschool Kunstencentrum, Groningen. (050) 3 18 54 55.

Poëzie schrijven en workshop liedteksten Informatie: Creativiteitscentrum De Cirkel, Heerenveen. (0513) 62 63 13.

Gedichten schrijven en poëzie voordragen Informatie: Sanders Schrijfschool, Zwolle. (038) 4 21 80 92.

BOEKEN OVER DICHTEN

Willem Wilmink In de keuken van de muze, de gehele schriftelijke cursus dichten. Over vorm en vormkenmerken. Bert Bakker Amsterdam, 1991.

Judith Herzberg Het maken van gedichten en het praten daarover. Scènes uit een poëziecursus. Bzztôh Den Haag, 1977.

Sander van Vlerken e.a. Handboek voor schrijvers 1997. Ruim 900 namen en adressen voor schrijvers van poëzie en proza. Met handige tips, zoals: 'Stuur nooit een manuscript naar een uitgever.' Stichting Schrijven Amsterdam, 1997.

Simon Vestdijk De Glanzende Kiemcel. Lezingen over poëzie. Nijgh en Van Ditmar Amsterdam, 1991.

Cees van der Pluijm Schrijven van gedichten en verhalen. Over de techniek van poëzie. Met analyses van gedichten. Stichting Teleac Utrecht, 1993.