Kok: geen Frans-Duitse onderonsjes

BONN/PARIJS, 12 JUNI. Premier Kok heeft Parijs en Bonn aan de vooravond van de Frans-Duitse top in Poitiers gewaarschuwd voor een onderonsje over het stabiliteitspact. De Franse premier, Jospin, zei vanmorgen in Parijs dat Europa “de Franse zorgen” over het pact heeft begrepen.

“Frankrijk en Duitsland moeten morgen niet nog eens samen een eigen circuit van onderhandelingen beginnen”, zei Kok gisteravond in Bonn, na overleg met bondskanselier Helmut Kohl over de Europese top die volgende week in Amsterdam plaatsheeft. Morgen overleggen Chirac en Kohl in Poitiers om Frankrijk en Duitsland op één lijn te krijgen over de top.

De Nederlandse premier, die samen met minister Hans van Mierlo (Buitenlandse Zaken) een rondreis door de Unie heeft gemaakt, heeft de laatste dagen het nodige “massagewerk” verricht om overeenstemming te verkrijgen tussen de Fransen en Duitsers over de werkgelegenheidsparagraaf die in het nieuwe verdrag moet worden opgenomen.

Begin deze week bleek dat de nieuwe regering in Parijs het stabiliteitspact voor de euro volgende week in Amsterdam niet wil ondertekenen zonder aanvullende bepalingen over de werkgelegenheid. Het stabiliteitspact voorziet in strafmaatregelen voor landen die zondigen tegen de bepalingen van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

In Amsterdam moeten de EU-landen maandag en dinsdag overeenstemming zien te bereiken over herziening van het Verdrag van Maastricht, waarin onder andere invoering van de euro is afgesproken. De regering-Jospin staat echter op het standpunt dat de EMU, die in 1999 moet beginnen, te veel over geld gaat en te weinig over werk.

Kok was dinsdag in Parijs om een Nederlandse ontwerptekst voor te leggen, waarin een extra paragraaf is opgenomen over de arbeidsmarkt. Na afloop van de gesprekken toonde de premier zich optimistisch over een compromis, nadat ook Duitsland zijn verzet tegen een werkgelegenheidshoofdstuk liet varen om de Fransen tegemoet te komen.

Er ligt nu een Nederlands voorstel op tafel waarbij het stabiliteitspact van een paragraaf is voorzien waarin de lidstaten elkaar meer samenwerking beloven op het gebied van economische groei en werkgelegenheid. Over de concrete inhoud wilde Kok verder niets kwijt. Maar volgens Koks Duitse sociaal-democratische zusterpartij SPD is het door Nederland voorgestelde hoofdstuk over werkgelegenheid volledig uitgekleed. “Een lege paragraaf”, aldus SPD-fractieleider Rudolf Scharping gisteren tijdens een debat in de Bondsdag.

De Franse premier Jospin zei vanmorgen dat er “vooruitgang” wordt geboekt bij het overleg over het stabiliteitspact. Jospin deed deze uitspraak na een onderhoud met de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Santer. Deze was naar Parijs gekomen met een voorstel tot een compromis over het pact. Dat zou er op neer komen dat op de top in Amsterdam een resolutie wordt aangenomen waarin de Europese leiders besluiten tot uitwerking van een bepaling over de coördinatie van het economische beleid in de Europese Unie, die al was opgenomen in het Verdrag van Maastricht (1992). Santer zei vanmorgen “getroffen” te zijn door de Franse wil een oplossing te bereiken.