In beroep tegen 'spaghetti-arrest'

BRUSSEL, 12 JUNI. De Belgische families van drie vermoorde meisjes hebben bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg beroep aangetekend tegen het zogeheten 'spaghetti-arrest'. Met dit arrest bepaalde het Hof van Cassatie dat onderzoeksrechter Connerotte niet langer het onderzoek naar verdwenen kinderen mocht leiden, wegens zijn aanwezigheid op een spaghettimaaltijd waarvan de opbrengst naar een stichting voor verdwenen kinderen ging.

De ouders van drie vermoorde meisjes tekenen verzet aan omdat de burgerlijke partijen te weinig bij het arrest van eind vorig jaar zouden zijn betrokken. Ze willen dat de Belgische staat wordt veroordeeld op basis van een artikel dat bepaalt dat iedereen recht heeft op een eerlijke behandeling voor de rechtbank. Bij het Hof in Straatsburg komen jaarlijks duizenden klachten binnen, waarvan maar een klein deel ontvankelijk wordt verklaard. De wachttijd is lang.

De ouders hadden een half jaar de tijd om verzet aan te tekenen tegen het 'spaghetti-arrest'. “We hebben tot het laatste ogenblik gewacht om beroep aan te tekenen”, aldus een van hen, Paul Marchal. “Premier Dehaene had ons beloofd dat de wetgeving zou veranderen in het voordeel van de burgerlijke partijen, maar dat is nog niet gebeurd.” Juist gisteren keurde de Kamercommissie Justitie een voorstel voor hervorming van het strafrecht goed, die slachtoffers in de toekomst meer rechten moet geven. Zo krijgen ze recht op inzage in het onderzoek en zullen ze onderzoeksdaden kunnen voorstellen. De voltallige Kamer moet zich nog uitspreken. Volgens de ouders komt dit te laat.

De parlementaire commissie-Dutroux, die nagaat wat misliep in het onderzoek naar verdwenen kinderen, dreigt te verzanden. Die waarschuwing uit de voorzitter van de commissie, de liberaal Marc Verwilghen. Deze week schortte de onderzoekscommissie, die nu uitzoekt of kinderontvoerder Marc Dutroux bescherming kreeg van hogerhand, de werkzaamheden op. Dat gebeurde nadat Vlaams Blok-parlementariër Gerolf Annemans bekende dat hij informatie naar de pers heeft doorgespeeld. Volgens Verwilghen ontbreekt bij sommige commissieleden de wil om door te gaan. Zij durven dit echter niet te zeggen. “Men zoekt dan maar incidenten.”

    • Birgit Donker