Guy Cassiers benoemd tot leider van RO Theater

ROTTERDAM, 12 JUNI. De Vlaamse regisseur Guy Cassiers (37) wordt de nieuwe artistiek leider van het RO Theater. Hij is door het bestuur van het RO Theater, het toneelgezelschap van Rotterdam, verzocht een artistiek plan te schrijven voor de resterende periode van het Kunstenplan (tot 2000) en een staf te formeren “van meerdere, vast aan het gezelschap verbonden regisseurs” die het plan gaat uitvoeren.

Algemeen directeur Martin Berendse noemt de 'formatie-opdracht' “een manier om Cassiers te benoemen tot nieuwe artistiek leider”. De benoeming, “vergelijkbaar met die van een kabinetsformateur” houdt volgens hem in dat Cassiers “met honderd procent zekerheid” de nieuwe artistiek leider wordt.

De benoeming van Cassiers, die per 1 augustus 1998 zal aantreden, volgt op het ontslag in februari van dit jaar van de twee vorige artistiek leiders, Peter de Baan en Koos Terpstra. Tussen hen was een door het bestuur onoplosbaar geacht conflict gerezen over de koers van het gezelschap. De Baan wilde een zo klein mogelijke kern van vaste acteurs aan het gezelschap verbinden, Terpstra zag meer in een zo groot mogelijk ensemble. Het bestuur benoemde de eind vorig jaar aangetreden zakelijk leider Martin Berendse voorlopig tot algemeen directeur, verantwoordelijk voor het seizoen 1997-1998, waarin De Baan en Terpstra elk twee voorstellingen zullen regisseren. Die beslissing blijft van kracht.

Cassiers, die in 1995 het succesvolle Angels in America bij het RO Theater ensceneerde en er onlangs het goed onthaalde Onder het Melkwoud van Dylan Thomas uitbracht, is verzocht “bij voorkeur” de huidige medewerkers en acteurs van het gezelschap bij zijn plannen te betrekken. Het is de bedoeling dat gesprekken met hen nog deze zomer plaatshebben. Onder het Melkwoud is de eerste produktie van het RO Theater waarin het voltallige acteursbestand optreedt. Een andere recente produktie van Cassiers, HMA of Hiroshima Mon Amour naar het scenario van Marguerite Duras, is opgenomen in Het Theaterfestival dat aan het begin van het nieuwe seizoen gehouden wordt. Cassiers was eerder artistiek leider van het Vlaamse gezelschap Oudhuis Stekelbees, nu Victoria geheten.