Genomineerden

Rien van den Berg, Wakker. Uitgeverij Ko, 48 blz. f 19,90; Hilbrand Rozema, Paradijs. Uitgeverij Kok, 48 blz., f 19,90

De grootste verrassing dit jaar is de nominatie van Rien van den Berg en Hilbrand Rozema, twee dichters uit een circuit dat zelden aandacht krijgt: de christelijk geïnspireerde poëzie. Verrassend is ook dat de bevriende dichters nadrukkelijk als duo debuteren: op hetzelfde moment, bij dezelfde uitgeverij, in eenzelfde vormgeving. Ook de portretten op hun bundels zijn vrijwel gelijk. We zien de dichters in dezelfde houding en op dezelfde plek over het water uitkijken, gekleed in dezelfde trui, broek en schoenen (Rozema is te herkennen aan pet en bril).

Ook inhoudelijk zijn er de nodige gelijkenissen. Berijmde anekdotiek is de grondslag van deze poëzie, gesitueerd in een plattelandsdecor met jaren-vijftigelementen, met veel aandacht voor de natuur en erg veel verwijzingen naar God en bijbel. Vormgeving is niet hun sterkste kant. Deze poëzie ligt dichtbij het praten (soms babbelen), op de blijmoedige toon van de gelovige die het wel eens moeilijk heeft, maar diep in zijn hart weet dat het nooit verkeerd kan aflopen. Dat geldt minder voor Rozema, die duidelijk een groter talent is: veelzijdiger, grilliger en eigenzinniger dan Van den Berg, die vaak zijn toevlucht neemt tot geleende wendingen en quasi-diepzinnige dichterlijkheid. Ik denk niet dat hij geselecteerd zou zijn als zijn bundel alleen was verschenen.

    • Guus Middag