Genomineerden

Jos Versteegen, Voorgoed volmaakt. Uitgeverij Vassallucci, 48 blz; f 26,90

De volstrekte tegenhanger van Lampe is Jos Versteegen met zijn klassieke, zorgvuldig gecomponeerde, voor het grootste deel uit sonnetten bestaande debuut, dat hij maar meteen Voorgoed volmaakt heeft genoemd. Als Lampe de bewuste beginneling is, dichtend over schepping en geboorte, dan is Versteegen de ervaren vakman die graag verwijlt in oude en decadente decors van landgoederen, oprijlanen en verweerde Venusbeelden. Een echte debutant is hij niet. Hij werkte jaren geleden al mee aan enkele plezierdichtbundels, stelde bloemlezingen samen en schrijft teksten voor het televisieprogramma Het Klokhuis. Zijn debuut bevat in literair-historisch opzicht niets nieuws, maar het is wel letterlijk volmaakt, met de voor dit genre gebruikelijke spanning tussen gladde vorm en koele, onpersoonlijke toon, en het onderhuids broeien van driften en sentimenten: doodsangst, wreedheid, erotiek, maar ook lichte humor en ironie. Zoals de meeste plezierdichters moet Versteegen oppassen voor de flauwe grap en zoals de meeste ambachtelijke dichters voor het gedicht dat niet veel meer is dan een mechanisch uitgevoerde rijmopdracht. Maar verder hoeft hij zich voorlopig maar om één ding zorgen te maken: hoe moet zijn tweede bundel gaan heten?

    • Guus Middag