Geen extra roebels voor Russische budgetcrisis

MOSKOU, 12 JUNI. Het Russische parlement heeft gisteren een voorstel om extra roebels te drukken verworpen. De kans dat de Doema, de Russische Tweede Kamer, nog deze maand instemt met het plan van de hervormingsgezinde regering om 's lands budgetcrisis met extra bezuinigingen te bestrijden is daardoor toegenomen.

De door communisten en nationalisten overheerste Doema is door president Jeltsin onder grote druk gezet om enkele cruciale beleidsvoornemens van zijn regering niet te dwarsbomen of te vertragen. Dinsdag al leek het Kremlin het pleit te gaan winnen: vice-voorzitter van de Doema, Aleksandr Sjokin, kondigde aan dat het twee maanden durende zomerreces vier dagen later zal ingaan (op 24 in plaats van 20 juni) zodat de bezuinigingen en het nieuwe wetsontwerp voor de belastingen op korte termijn aan de orde zullen komen. Jeltsin had gedreigd het parlement te ontbinden als het de noodzakelijk geachte voorstellen op de plank had gelegd.

Het regeringsteam van relatief jonge economen dat in maart is aangetreden heeft zich gecommitteerd aan de eisen van het IMF, dat een miljardenkrediet aan Rusland tijdelijk had opgeschort in verband met de scherpe terugval van de staatsinkomsten in 1996. De voorgestelde bezuiniging van eenvijfde van de begroting van 1997 (18,8 miljard dollar) en de nieuwe belastingwet, die alvast als grondslag van de begroting van 1998 is gebruikt, zijn bedoeld om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen.

Vice-premier en minister van Financiën Tsjoebais, die zich verheugd toonde over de stappen van de Doema, heeft al gezegd dat de plannen hoe dan ook doorgaan, met of zonder instemming van het parlement. Communistenleider Zjoeganov heeft zijn strijdlustige retoriek laten varen en zegt nu dat zijn fractie de voorstellen “in detail wil bestuderen”.

Om het verzet in de Doema tegen de pijnlijke maatregelen te beperken, wil de regering versneld 5,8 miljard dollar aan belastinggeld innen bij de grootste schuldenaars: het gasbedrijf Gazprom, de autofabrikant AvtoVAZ, de oliemaatschappij Sibneft en de mijn Norilsk Nickel. Een deel van dat bedrag is gereserveerd voor uitkeringen aan de armsten in de samenleving.