Çiller eist het premierschap van Turkije voor zich op

ANKARA, 12 JUNI. De moslim-fundamentalistische Turkse premier, Necmettin Erbakan, moet vóór volgende week woensdagavond, 18 juni, het premierschap overdragen aan vice-premier Tansu Çiller van de conservatieve Partij van het Juiste Pad (DYP). Doet hij dat niet, dan stapt de DYP uit de regeringscoalitie.

De DYP besloot gisteren onder druk van het leger tot “deze laatste waarschuwing” aan het adres van de fundamentalistische Welvaartspartij, waarmee zij sinds midden vorig jaar aan de macht is. De Turkse legerstaf houdt deze week een serie voorlichtingsbijeenkomsten met verschillende sectoren van de samenleving om de publieke opinie er van te overtuigen dat de politieke islam in de afgelopen elf maanden is uitgegroeid tot een serieuze bedreiging van het seculiere karakter en de Westerse oriëntatie van Turkije. De militairen sluiten niet uit dat ze zelfs gewapend zullen ingrijpen als er geen halt wordt toegeroepen aan de islamisering van het land. Ze roepen de bevolking op om haar nationale plicht te vervullen en zich te weer te stellen tegen deze koerswijziging.

Begin deze maand kwamen Çiller en Erbakan al overeen dat in verband met de groeiende onrust in het land er vervroegde verkiezingen moeten worden gehouden. Tot die tijd - over de precieze datum bestaat nog geen overeenstemming - zou Çiller het premierschap van Erbakan overnemen. De Welvaartspartij eist evenwel dat vóór die overdracht de wet op de politieke partijen wordt geamendeerd. Dat is een gevoelige kwestie, omdat de hoofdofficier van justitie van het hof van cassatie onlangs bij het contitutionele hof heeft aangedrongen op ontbinding van de Welvaartspartij. De DYP eiste gisteren van Erbakan dat hij het premierschap zonder voorwaarden vooraf overdraagt.

Om de coalitieregering in stand te houden - het kabinet steunt nog slechts op 275 van de 550 zetels in het parlement - proberen Çiller en Erbakan de ultranationalistische Grote Verenigde Partij (BBP) vandaag opnieuw te overreden om aan de regering deel te nemen. De BPP brak begin deze week de besprekingen af omdat men tegen snelle verkiezingen is. Bovendien eist de BBP dat de kiesdrempel van 10 naar 5 procent wordt verlaagd.