AOW-premie gaat met 1,1% omhoog

DEN HAAG, 12 JUNI. De AOW-premie gaat in 1998 met 1,1 procent omhoog. Dit ondanks de belofte van het kabinet vorig jaar om de komende jaren de premie te bevriezen op het niveau van 1996, 15,4 procent.

De premieverhoging wordt gemeld in een advies dat de Sociaal Economische Raad aan het kabinet uitbrengt over de financiering van de oude dag. Ook de adjunct-directeur van het Centraal Planbureau, L. Bovenberg, meldt in een artikel in het economenblad ESB dat het kabinet heeft besloten de AOW-premie te verhogen van 15,4 naar 16,5 procent. De premieverhoging wordt bevestigd door bronnen rond het kabinet. In augustus zal het kabinet de verhoging officieel bekend maken.

Vorig jaar besloot het kabinet de AOW-premie te bevriezen en eventuele overige uitgaven voor de oude dag uit de algemene belastingmiddelen te halen. De gedachte daarachter is dat op die manier ook bejaarden via hun belastingaangifte aan hun eigen AOW meebetalen. Volgens CPB-directeur Bovenberg toont de aangekondigde premieverhoging aan dat het putten uit algemene middelen “al snel op inkomenspolitieke problemen stuit”. Dit jaar heeft het kabinet al een rijksbijdrage van 350 miljoen gulden uitgetrokken om de AOW-uitkeringen aan te vullen.

De reden dat het kabinet de AOW-premie verhoogt is dat de premie-inkomsten zullen teruglopen door de nieuwe WAO-maatregelen. Door de nieuwe WAO daalt het belastbare inkomen van werknemers en bij bevriezing van de AOW-premie dalen daardoor de totale inkomsten waaruit de AOW-uitkeringen moeten worden betaald. Het is de bedoeling van het kabinet om de hogere AOW-premie te compenseren door het belastingdeel van de eerste schijf te verlagen, zodat per saldo het tarief van de eerste schijf niet verandert.

De directeur van het fonds waaruit de AOW-uitkeringen worden betaald, oud-minister B. de Vries, meent dat de geloofwaardigheid van het kabinet “niet erg toeneemt” nu het terugkomt op het eerdere besluit de AOW-premie te bevriezen. Voor de reden van de verhoging heeft De Vries weinig begrip: “Er valt elk jaar wel iets te repareren.” Eerder liet De Vries weten dat bij de bevriezing van de AOW-premie op het afgesproken niveau van 1996 “de komende drie jaar een rijksbijdrage nodig is van jaarlijks vijf miljard gulden om de AOW op peil te houden”.

De Kamerleden Van Hoof (VVD) en Van Zijl (PvdA) zijn niet onder de indruk van de premieverhoging. “Het kabinet heeft wel gezegd dat het de premie wil bevriezen, maar niet op welk niveau”, meent Van Hoof. Van Zijl wil van het kabinet weten waarom het niet gekozen heeft voor een hogere rijksbijdrage voor de AOW maar voor een premieverhoging. Hij gelooft niet dat de maatregel het vertrouwen in het AOW-beleid van de overheid zal aantasten.

    • Robert Giebels