Amerikanen eens over betaling van schuld aan VN

WASHINGTON, 12 JUNI. De Amerikaanse regering en het Congres zijn het na maandenlange onderhandelingen in beginsel eens geworden over betaling van 819 miljoen dollar aan achterstallige contributie aan de Verenigde Naties. Volgens het principeakkoord dat de regering en enkele senatoren hierover dinsdag hebben bereikt moet de volkerenorganisatie wel aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder inkrimping van het 'bureaucratisch' apparaat met duizend man.

Het plan geniet de steun van een van de belangrijkste critici van de VN in de Senaat, Jesse Helms, de Republikeinse voorzitter van de commissie voor buitenlandse betrekkingen. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, heeft de doorbraak bemoedigend genoemd. Maar een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde gisteren dat “nog veel werk verricht moet worden” voordat de zaak beklonken is.

De Verenigde Naties, die er tot dusver van uitgaan dat Washington een betalingsachterstand heeft van 1,3 miljard dollar, zouden volgens het plan moeten accepteren dat de Amerikanen met betaling van 819 miljoen dollar volledig aan hun verplichtingen hebben voldaan. De betaling zou over drie jaar worden uitgesmeerd. Tegelijkertijd zou de begroting van de VN ingekrompen moeten worden.

De Amerikaanse bijdrage in de algemene kosten van de VN zou teruggebracht worden van 25 procent nu, tot 20 procent in het jaar 2000. De Amerikaanse bijdrage aan vredesoperaties zou van 31 procent worden verminderd tot 25 procent. Grote VN-conferenties mogen voortaan alleen nog worden georganiseerd in New York, Genève, Rome of Wenen, waar de organisatie beschikt over gebouwen en dus geen onnodige kosten hoeft te maken.

Over de voorwaarden die Washington aan de VN wil stellen bestaat nog wel onenigheid onder de senatoren. De Republikein Richard Lugar bijvoorbeeld wees er gisteren op dat de VS een contractuele verplichting hebben om de achterstallige betalingen te doen, en dat van voorwaarden dus geen sprake kan zijn. Veel VN-lidstaten zullen daar ook zo over denken. Lugar zei ook dat de VS tweederde van het geld niet schuldig zijn aan de Verenigde Naties, maar aan bondgenoten die hebben deelgenomen aan vredesoperaties. Onder hen zijn Nederland (21,3 miljoen dollar), Frankrijk (60,1 miljoen) en het Verenigd Koninkrijk (41 miljoen).

Pagina 5: Buitenlandse Zaken VS gereorganiseerd

Onderdeel van het akkoord tussen de Amerikaanse regering en de leiders in de Senaat is een reorganisatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar Helms al jaren op aandringt. Onafhankelijke overheidsdiensten als het Agentschap voor wapenbeheersing en ontwapening en de US Information Agency (USIA) zouden opgaan in het ministerie, dat ook meer zeggenschap zou krijgen over de dienst voor ontwikkelingshulp AID.

Ook is afgesproken dat landen wier diplomaten hun parkeerboetes in New York niet betalen door de VS bestraft zullen worden met een korting op hun ontwikkelingshulp ter waarde van 110 procent van het uitstaande bedrag aan boetes. Verder zou de Amerikaanse contributie aan internationale organisaties in totaal de 900 miljoen dollar per jaar niet mogen overstijgen.

Het Huis van Afgevaardigden stemde gisteren voor de reorganisatie van Buitenlandse Zaken. Ook kwam het Huis president Clinton tegemoet door meer geld voor het ministerie uit te trekken dan in voorgaande jaren. Maar tegen de zin van Clinton namen de Afgevaardigden in hetzelfde wetsvoorstel onder meer een bepaling op die Jeruzalem erkent als ongedeelde hoofdstad van Israel. Over de achterstallige contributie aan de VN sprak het Huis zich niet uit.