Zelfde eis tegen elf varkensboeren

LEEUWARDEN, 11 JUNI. Tegen de elf varkensboeren die gisteren terecht stonden voor het Leeuwarder gerechtshof wegens diefstal van mestdossiers zijn dezelfde straffen geëist als een jaar geleden voor de Asser rechtbank.

Actieleider en woordvoerder W. van den Brink, B. Rap en J. Weinans hoorden twee maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich eisen. Tegen vier andere varkenshouders, allen leden van het comité dat de actie voorbereidde, werd een maand onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Procureur-generaal mr. I. van Zevenbergen eiste 28 dagen onvoorwaardelijke celstraf, waarvan drie dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar tegen drie andere verdachten.

Tijdens de actie op 14 september 1995 namen tussen de 150 en 200 boeren ongeveer 800 mestdocumenten mee uit het gebouw van het Ministerie in Assen. De dossiers werden op een tot de dag van vandaag geheim gebleven plaats bewaard en na negen dagen teruggevonden op een parkeerplaats op de Veluwe. De boeren wilden met de actie protesteren tegen het in hun ogen oneerlijke mestbeleid van de regering.

De Asser rechtbank veroordeelde de elf boeren vorig jaar mei tot onvoorwaardelijke celstraffen varriërend van twee maanden tot twee weken. De boeren gingen hierop in beroep, omdat in hun ogen van diefstal geen sprake is. De procureur-generaal achtte diefstal wel degelijk bewezen. “Men wilde er als heer en meester over beschikken. De dossiers waren eigendom van de staat, daar had men van af moeten blijven.” De overheid had volgens haar aanzienlijke schade geleden als gevolg van de ontvreemding. Naar haar oordeel was echter geen sprake van een geoorloofd politiek doel. De Asser rechtbank toonde er begrip voor dat de boeren aandacht wilden vragen voor het mestbeleid. Van Zevenbergen: “Je kunt niet iets politieks veranderen, door een strafbaar feit te plegen. Dit is een foute manier om aandacht voor het mestbeleid te vragen.” Ze schatte de schade bij het Bureau Heffingen als gevolg van de actie op anderhalve ton. Ook collega-boeren waren de dupe geworden van het ontvreemden van de dossiers, aldus de procureur-generaal. Ze noemde het wegnemen van de documenten “pure chantage” om de minister onder druk te zetten een ander mestbeleid op te zetten. De advocaat van de boeren, mr. H. Anker, vond de kwalificatie diefstal te zwaar. De actie was een politiek pressiemiddel, waarbij mogelijk grenzen zijn overschreden.”