VVD, D66 en CDA; 'Stringenter optreden tegen vluchtelingen'

DEN HAAG, 11 JUNI. Staatssecretaris Schmitz (Justitie) moet strengere maatregelen nemen om te voorkomen dat vluchtelingen hun papieren vernietigen voordat zij in Nederland aankomen. Dat vinden de Tweede-Kamerfracties van VVD, D66 en CDA.

Zij willen dat vliegtuigmaatschappijen verplicht worden identiteitspapieren te kopiëren. Bovendien moet er een boeteregeling komen voor maatschappijen die onvoldoende preventieve maatregelen nemen tegen het vervoeren van vluchtelingen.

Vanmiddag zou de Kamer over de zogeheten Terugkeer-notitie van Schmitz debatteren. In haar notitie beschrijft de staatssecretaris hoe zij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers wil bespoedigen. De Kamerleden Dittrich (D66) en Rijpstra (VVD) zijn niet tevreden over de manier waarop Schmitz het ontbreken van identiteitspapieren aanpakt. Volgens Rijpstra komt zeventig procent van de vluchtelingen Nederland binnen zonder geldige papieren.

De twee fracties stellen Schmitz voor over te gaan tot verplichte registratie door vervoersmaatschappijen, eventueel in samenwerking met de marechaussee. Daarnaast wil de VVD dat vluchtelingen zonder papieren al bij eerste opvang verplicht worden mee te werken aan het verkrijgen van vervangende documenten.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet willen meewerken aan hun terugkeer, moeten volgens Rijpstra tijdelijk in een gesloten opvang worden ondergebracht. Hij vraagt Schmitz dan ook naast Ter Apel een tweede gesloten centrum in te richten, liefst vlak bij Schiphol. Hij wijst op de afschrikwekkende werking die het systeem in België heeft op zogenoemde economische vluchtelingen. Daar worden uitgeprocedeerde vluchtelingen een jaar lang opgesloten.

De wens van de VVD wordt niet gedeeld door de coalitiegenoten. Dittrich ziet niets in een geldverslindende operatie die uiteindelijk toch in vrijlating resulteert. Ook PvdA'er Van Oven vindt dat mensen niet te gemakkelijk moeten kunnen worden opgesloten.

Veel kritiek is er ook op het voorstel van Schmitz voor een nieuwe vluchtelingenstatus voor uitgeprocedeerde asielzoekers die wel willen meewerken aan hun terugkeer, maar worden tegengewerkt door de ambassade van het land van herkomst. VVD en CDA zijn tegen het voorstel wegens de aanzuigende werking. De fractie van de PvdA is er nog niet uit en D66 kan alleen instemmen als er strenge voorwaarden gelden.