Varkenspest ()2

De diagnose van 'de barbaarse varkensindustrie' in de krant van 4 juni door Koos van Zomeren vastgesteld, is mij uit het hart gegrepen. Hoe vervelend de aanleiding ook is, laten wij deze kans benutten om de hele sector te reorganiseren.

Laten wij ons lesje leren en reeds bewezen duurzame methoden aanwenden. Laten politici ophouden met het gescharrel in de marge maar hun nek eens uitsteken voor langetermijnoplossingen. Oplossingen waar onze kleinkinderen trots op kunnen zijn. En bovendien oplossingen waar boeren, consumenten en varkens letterlijk en figuurlijk uiteindelijk beter van worden.

    • J.P. Bos