Varkensindustrie (1)

Koos van Zomeren verwoordde met zijn artikel over de barbaarse varkensindustrie (4 juni) de door velen gevoelde walging over de gangbare werkwijze in de 'sector'. In de berichtgeving over de pest lijkt het of deze werkwijze, deze bron van alle kwaad, een vanzelfsprekend gegeven is van waaruit de problemen moeten worden bekeken. Zo komt de positie van de 'noodlijdende boeren' steeds weer ter sprake.

Maar waarom moeten we begaan zijn met boeren die tot nu toe geld konden verdienen met ongehoorde praktijken? De varkenshouders hebben zelf de ziekte over hun varkens gebracht door ze, als haringen in een ton, in de stal samen te proppen. De positieve kant van de pest is dat de consument op zeer realistische wijze bekend werd gemaakt met de weerzinwekkende fok- en opfokmethodes.

    • M.F.F. Grosheide-Van de Riet