Telefonische interventie van Hans Wijers

Volgens SP-leider Marijnissen probeerde minister Wijers de agenda van de Tweede Kamer te beïnvloeden inzake de Securitel-affaire.

DEN HAAG, 11 JUNI. “Met Hans Wijers. Mag ik Jan zeggen?” “Dat is goed Hans.” Zo begon volgens Jan Marijnissen, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, een curieus telefoongesprek afgelopen vrijdag. De minister van Economische Zaken vroeg het Kamerlid diens verzoek om een interpellatie-debat over het Securitel-arrest in te trekken. De kwestie die inmiddels flinke verwarring aan het zaaien was in de politiek en rechterlijke macht, zou al aan de orde komen in een algemeen overleg met de Kamercommissie voor Economische Zaken. Dus zo'n uitgebreid debat was volgens de minister niet nodig. Marijnissen reageerde verbaasd. Niet ministers bepalen de Kameragenda, maar de Kamer zelf. Althans, dat is de versie van Marijnissen. Een woordvoerder van Economische Zaken onderstreept dat Wijers vrijdag juist aan de Kamer heeft laten weten beschikbaar te zijn voor elke vorm van overleg. Maar de ontboezemingen van de SP-leider beheersten gisteren wel de wandelgangen van de Tweede Kamer en daarmee werden ze naar Haags gebruik vanzelf een beetje waar.

Het maakte de 'Securitel-affaire' nog ingewikkelder - of intrigerender - dan hij al was. Vorige week donderdag werd in een uitzending van Nova onthuld dat 368 Nederlandse regelingen en wetten niet toepasbaar zijn omdat ze niet in Brussel zijn aangemeld. Gealarmeerd door de naderende uitzending meldde Wijers daags ervoor de zaak per brief aan de Kamer. Dat maakte het en passant de Kamerleden onmogelijk de kwestie in het vragenuurtje aan de orde te stellen, want over onderwerpen die officieel 'in procedure' zijn, mogen geen vragen worden gesteld.

Na de Nova-uitzending, waaraan Marijnissen had meegewerkt, wijzigde de SP haar aanvankelijke voornemen vragen te stellen in een aanvraag tot een interpellatie-debat. Maar diezelfde vrijdag werd de griffier van de Kamercommissie voor Economische Zaken, Patricia Tielens, door het ministerie gevraagd zo snel mogelijk een algemeen overleg over de kwestie bijeen te roepen. Zo'n 'AO' heeft plaats in kleine kring en duurt hooguit twee uur. Een verbaasde Tielens - die ook vond dat niet het kabinet maar de Kamer de Kamer-agenda behoort te bepalen - belde de voorzitter van de commissie, het PvdA-Kamerlid Vos. Die ging akkoord. Tielens vertelde een en ander gisteren zelf aan Marijnissen om uit te leggen dat zíj hem niet in de wielen had willen rijden. Marijnissen begreep het wel: “Dit is politiek, mevrouw.”

In de vergaderzaal zelf leidden de vermeende pogingen van Wijers om het openbaar debat tot een minimum te beperken tot een aanvaring tussen Vos en Hillen (CDA). Hillen wilde in plaats van het door Marijnissen aangevraagde interpellatie-debat zelfs een volledig debat houden, waarbij de spreektijden aan nog minder beperkingen onderhevig zijn. “Het algemeen overleg dat door de heer Vos op verzoek van Wijers is geagendeerd” kon wat Hillen betreft worden vergeten. “Het wordt nu een beetje te gek”, riep Vos toen. Hij wilde niet worden gezien als een stroman van de regering. Vos had slechts geprobeerd “in het voordeel van de commissieleden tijd vrij te maken om zo snel mogelijk een procedure af te wikkelen”. Hillen speelde 'spelletjes'.

Als er 'spelletjes' zijn gespeeld, heeft de oppositie de eerste slag gewonnen. Vanavond debatteert de Kamer plenair over Securitel.