Rodamco begint jaar met hogere netto winst

ROTTERDAM, 11 JUNI. De netto winst van Rodamco, het internationaal opererende vastgoedfonds van Robeco, is in het eerste kwartaal van het boekjaar 1997/98 ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar gestegen met 28 procent, van 112 miljoen naar 143 miljoen gulden. De directie is voor de rest van het jaar positief gestemd.

Per aandeel ging de winst van 71 naar 90 cent. De sterke winststijging is vooral het gevolg van de omzetting van laag- naar hoogrenderend vastgoed door per saldo forse aankopen (3 miljard gulden investeringen en 1 miljard verkopen). Ook hogere huren en valuta-effecten speelden een rol. De vastgoedportefeuille ging naar 10 miljard gulden, tegen 9,4 miljard een jaar eerder.

Rodamco Retail, het fonds dat belegt in Nederlandse winkels, zag in het eerste kwartaal de netto winst stijgen van 12,3 miljoen naar 12,9 miljoen gulden. Per aandeel trad een stijging op van 4 procent, van 1,63 gulden naar 1,70.

Ook Rodamco Retail is positief over de rest van het jaar. Het consumentenvertrouwen is flink toegenomen en de verruiming van de openingstijden stimuleert de winkelomzetten, vooral in supermarkten en in de goede winkelstraten waarin het fonds heeft belegd. Door de investeringen in het eerste kwartaal is de verwachting van de winst per aandeel voor 1997/98 bijgesteld van 6,60 naar 6,75 gulden. (ANP)