Renault: sluiting van Vilvoorde onderzoeken

PARIJS / BRUSSEL, 11 JUNI. Renault laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de overlevingskansen van de fabriek in Vilvoorde. Het resultaat daarvan moet voor het eind van deze maand binnen zijn. Voorwaarde voor open blijven is een verhoging van de productiviteit gelijk aan de voordelen van sluiting.

De beslissing werd bekend gemaakt aan het begin van de vergadering van aandeelhouders gisteren in Parijs.

President-directeur Louis Schweitzer, die tot nu toe ieder alternatief voor sluiting van de hand wees, kwam zelf met het plan. Zijn raad van commissarissen had hem daar 's morgens toestemming voor gegeven, nadat zij opnieuw haar vertrouwen in Schweitzer had uitgesproken.

De Belgische vakbonden reageren teleurgesteld op de aankondiging van de studie naar de toekomst van de vestiging. Zij vrezen dat de fabriek hoe dan ook dicht gaat. “Het sluitingsbesluit is niet ongedaan gemaakt. En in plaats van de onderhandelingen die wij vroegen, biedt men ons een studie aan. Ik ben zeer ontgoocheld”, aldus de secretaris van de socialistische ABVV. Een woordvoerder van de christelijke ACV zei niet ontgoocheld te zijn “omdat ik geen illusies meer had”.

De Belgische premier Dehaene was iets optimistischer. “Er is een opening”, aldus Dehaene gisteren in een reactie.

In Frankrijk wordt de mededeling van Renault gezien als een eerste succesje van de regering-Jospin en een waardige manier voor alle betrokkenen om hun gezcht te redden.

De uiterst korte termijn waarbinnen het onderzoek moet zijn voltooid beperken volgens waarnemers de kansen dat er een andere oplossing uitkomt dan complete sluiting. De nieuwe Franse regering heeft voorlopig uitvoering gegeven aan de woorden van steun die de kandidaat Jospin de werknemers van Vilvoorde de afgelopen maand toezegde.

Vandaag ontvangt hij de vakbondsvertegenwoordigers in Parijs. De overheid bezit 46 procent van de aandelen en vijf van de veertien commissarissen in het ex-staatsbedrijf Renault.

In de omgeving van de premier werd gisteren gesuggereerd dat Franse bedrijven, ongeacht hun eigendomsstructuur, in de toekomst niet moeten aankomen met regelrechte sluitingsplannen van fabrieken. De regering streeft naar nieuwe vormen van arbeidstijdverkorting.

Naar in Parijs verluidt zou autofabrikant Peugeot vandaag plannen bekendmaken voor het schrappen van 2800 arbeidsplaatsen.