PG's: alcoholzaken niet langer aanhouden

DEN HAAG, 11 JUNI. Rechtszaken waarin bij de bewijsvoering gebruik is gemaakt van ademanalyseapparatuur worden niet langer aangehouden. Dit staat in een nieuwe richtlijn van het college van procureurs-generaal die vanochtend naar de hoofdofficieren van justitie en plaatsvervangend procureurs-generaal is gestuurd.

De nieuwe richtlijn moet een einde maken aan de verwarring die in verschillende arrondissementen is ontstaan. Eerder deze week kregen de rechters de aanwijzing zaken aan te houden waarbij blaastests gebruikt waren. Dit werd nodig geacht in verband met de zogenoemde Securitel-affaire. Omdat Nederland verzuimd heeft wetten en regelingen op de juiste wijze te melden bij de Europese Commissie in Brussel is onduidelijkheid over de geldigheid van die regels ontstaan. De Tweede Kamer debatteert vanavond over de kwestie.

Het college van PG's heeft inmiddels geconcludeerd dat een verdachte “die wordt vervolgd voor misdrijven waarbij gebruik is gemaakt van de in de regeling ademanalyse genoemde apparatuur niet met succes een beroep kan doen op de uitkomst van het Securitel-arrest.” De conclusie is de uitkomst van een overleg van maandag 9 juni. Bij die discussie waren vertegenwoordigers van het ministeries van Justie, Economische Zaken, het openbaar ministirie aanwezig en de landsadvocaat.

Over andere regelingen die mogelijk door het Securitel-arrest zijn getroffen doen de PG's in hun brief van heden geen uitspraak.

De Nederlandse Vereniging Voor Rechtspraak heeft er bij het ministerie van Justitie op aangedrongen de lijst met regelingen waarop het arrest betrekking heeft openbaar te maken.

Het arrest bepaalt dat wetten en regelingen met technische voorschriften in Brussel aangemeld moeten worden en anders niet geldig zijn.