Oppositie in Kroatië wil uitstel stembus

ZAGREB, 11 JUNI. De belangrijkste Kroatische oppositiepartij, de sociaal-liberale HSLS, heeft gisteren tevergeefs gevraagd om uitstel van de presidentsverkiezingen van komende zondag.

De HSLS voerde aan dat het haar kandidaat, Vlado Gotovac, onmogelijk is campagne te voeren. Gotovac werd vorige week bij een verkiezingsbijeenkomst in de stad Pula op zijn hoofd geslagen door een politieke tegenstander, een Kroatische officier. Hij liep een hersenschudding en verwondingen aan de hals op en moest drie dagen in het ziekenhuis blijven. “De aanslag op het leven van Vlado Gotovac in Pula heeft hem uit de race om het presidentschap geworpen”, aldus de partijsecretaris van de HSLS, Karl Gorinšek, gisteren.

De partij vroeg gisteren de andere kandidaten bij de presidentsverkiezingen, de zittende president Franjo Tudjman en de ex-communist Zdravko Tomac, om hun campagnes op te schorten tot Gotovac is hersteld en in te stemmen met uitstel van de verkiezingen. Volgens een woordvoerder van de HSLS is er geen constitutionele bepaling die dat uitstel in de weg staat en had de kiescommissie zelf op het idee moeten komen de verkiezingen uit te stellen nu een van de kandidaten niet in staat is campagne te voeren.

Het verzoek van de HSLS werd echter afgewezen door de HDZ (Kroatische Democratische Gemeenschap), de regeringspartij van president Tudjman. Volgens een verklaring van de HDZ zijn er wel degelijk constitutionele bezwaren tegen uitstel van de verkiezingen.

De dader van de aanslag op Gotovac is een kapitein in het Kroatische leger. Hij was in uniform toen hij Gotovac aanviel. Volgens het ministerie van Defensie was hij ten tijde van de aanslag dronken en is hij na de aanslag ingesloten en geschorst. Volgens de HSLS en het onafhankelijke blad Feral Tribune heeft hij deel uitgemaakt van Tudjmans veiligheidsgarde, een elite-eenheid, maar dat is door het ministerie niet bevestigd. Het liet wel weten dat de man van een militaire naar een gewone gevangenis is overgebracht. Dat kan betekenen dat hij uit het leger is ontslagen. (Reuter, AP)