Kok na bezoek aan Parijs hoopvol over stabiliteitspact

PARIJS/BONN/STRAATSBURG, 11 JUNI. Premier Kok is hoopvol gestemd over de kansen om voor de Europese top van Amsterdam (maandag en dinsdag) een sociaal element toe te voegen aan het stabiliteitspact, dat na invoering van de Economische en Monetaire Unie (EMU) duurzame begrotingsdiscipline van de deelnemers moet garanderen.

Kok zei dit gisteren na overleg in Parijs met president Chirac en premier Jospin. De Franse minister van Financiën, Dominique Strauss-Kahn, sloot vanmorgen niet uit dat er een extra vergadering van de ministers van Financiën komt aan de vooravond van de top om overeenstemming te bereiken over het pact. Frankrijk wil de bestaande overeenkomst, die in Amsterdam definitief aangenomen zou moeten worden, aanvullen met bepalingen over werkgelegenheid en arbeidsmarktpolitiek.

De Duitse minister van Financiën, Theo Waigel, zei gisteren in Berlijn nog eens uitdrukkelijk dat hij nieuwe onderderhandelingen over het pact afwijst. Ook de christendemocratische regeringsleiders (onder wie Bondskanselier Kohl), die gisteren bijeen waren in Straatsburg, lieten nog eens weten fel tegen openbreking van het pact te zijn.

De Duitse regering is inmiddels wel akkoord met opneming van een hoofdstuk over de werkgelegenheid in het Verdrag van Amsterdam. Daarmee is de coalitie van CDU/CSU en FDP door de knieën gegaan voor de meerderheid van de lidstaten van de Europese Unie. De FDP en de CDU/CSU hebben zich jarenlang verzet tegen pogingen een Europees werkgelegenheidsbeleid te beginnen.

Na afloop van het overleg in Parijs stelde minister-president Kok gisteravond vast dat Parijs positief meewerkt aan het vinden van een tijdige oplossing voor een 'socialer' Europa. President Chirac zei na afloop van zijn gesprek met Kok er aan te hechten dat Frankrijk het in december in Dublin vastgestelde pact in Amsterdam gewoon tekent, zoals voorzien. De Franse president achtte het terecht dat de nieuwe regering in Parijs meer aandacht voor Europees werkgelegenheidsbeleid heeft gevraagd. Hij deed dat al twee jaar. Volgens de Nederlandse premier hoeft die actie geen onoverkomelijk uitstel te veroorzaken. “Anders dan geruchten willen ziet de Franse regering zich niet gehouden te wachten tot zij haar regeringsverklaring heeft afgelegd, op 19 juni, dus na de top van Amsterdam.”

Minister Van Mierlo zei vanmorgen in het Europese Parlement - onder groot applaus van de aanwezige Europarlementariërs - dat openbreking van het stabiliteitspact onvermijdelijk tot “gegraai en gedoe” leidt. De minister onderstreepte dat het “geen ramp” is als overeenstemming in Amsterdam niet lukt, “omdat we nog een half jaar hebben”.

Pagina 5: Santer morgen naar Parijs

Bij het uitlaten van de Nederlandse premier toonde Jospin zich gisteren in Parijs voorzichtig. De sfeer zou goed zijn geweest. Nadat hij Koks behoedzame optimisme tegenover de op het binnenplein van zijn ambtswoning verzamelde pers had aangehoord, zei Jospin: “Het moet nog wel gebeuren.” Waarop Kok: “On le fera ensemble, we zullen het samen doen”.

Later stelde premier Kok tevreden vast dat hij van de kant van de Franse regering geen nieuwe wensen of voorstellen had ontvangen voor het Verdrag van Amsterdam. Frankrijk concentreert zijn wens om te komen tot een socialer Europa dus op het muntunie-pact.

Vandaag overleggen premier Kok en minister Van Mierlo met kanselier Kohl en minister van Buitenlandse Zaken Kinkel in Bonn. Gisteravond spraken zij in Parijs Ierse ministers.

De voorzitter van de Europese Commissie, Santer, gaat morgen naar Parijs voor een onderhoud met Chirac en Jospin over de gerezen problemen. Op de vraag of hij daar overeenstemming kan bereiken antwoordde Santer vanmiddag in Straatsburg dat hij daar niet op vooruit kan lopen maar dat na het onderhoud van Kok met Chirac en Jospin gebleken is dat Frankrijk een oplossing nastreeft in Amsterdam. “Ik heb geen reden om daar aan te twijfelen.”