Klaus krijgt op het nippertje vertrouwen

PRAAG, 11 JUNI. De Tsjechische premier, Václav Klaus, heeft op het nippertje het vertrouwen gekregen van het Tsjechische parlement. Dankzij een concessie op de valreep aan een onafhankelijke parlementariër kreeg Klaus het vertrouwen van 101 leden van het parlement. Tegen stemden 99 parlementariërs.

Klaus had zelf gevraagd om het vertrouwen, naar aanleiding van een reddingsplan voor de benarde Tsjechische kroon die de afgelopen weken zwaar onder druk heeft gestaan. De regering wil aanzienlijke bezuinigingen doorvoeren en de kroon herwaarderen. De Tsjechische economie heeft na jaren van successen te kampen met een enorm tekort op de handelsbalans, met lonen die veel sneller zijn gegroeid dan de productiviteit en met een gebrekkige regulering van de markt. De kroon heeft in korte tijd tien procent aan waarde verloren.

Tijdens het debat dat aan de stemming vooraf ging gaf Klaus toe fouten te hebben gemaakt. Hij betoogde dat het land zich moet zien te bevrijden uit de “vicieuze cirkel” waarin het is beland: politieke instabiliteit voedt economische onzekerheid, die vervolgens weer leidt tot politieke conflicten, zowel binnen de uit drie partijen bestaande regeringscoalitie als tussen die coalitie en de oppositie.

Aanvankelijk leek het erop dat Klaus de stemming met vertrouwen tegemoet kon zien. Zijn coalitie heeft de steun van honderd parlementariërs, evenveel als de gezamenlijke coalitie, maar een communistische parlementariër liet weten wegens ziekte niet te zullen stemmen. Kort voor de stemming kwam de communist echter alsnog opdagen. Klaus was daardoor gedwongen voor de tweede keer in korte tijd een onafhankelijke parlementariër, Jozef Wagner, te benaderen.

Wagner - voorzitter van de begrotingscommissie van het parlement en voormalig lid van de sociaal-democratische partij - eiste voor zijn vertrouwensstem dat Klaus zou beloven de toekomstige privatisering van een aantal grote banken en grote staatsbedrijven die de infrastructuur beheersen in het parlement ter sprake te brengen. Die privatisering wordt voorbereid door het ministerie van Financiën; het was niet de bedoeling van Klaus haar aan het parlement voor te leggen en in zijn eerste gesprek met Wagner had Klaus het verzoek dan ook afgewezen.

Toen vlak voor de stemming de zieke communist tegen de verwachtingen in toch kwam opdagen ging de premier alsnog overstag. Een nieuw haastig gesprek met Wagner bracht hem tot de belofte de privatisering aan het parlement voor te leggen. (Reuter, AP)