Jospin versoepelt immigratie-beleid

PARIJS, 11 JUNI. De Franse regering zal duizenden aanvragen voor een permanente verblijfsvergunning van immigranten zonder geldige papieren opnieuw onderzoeken. Immigranten die voldoen aan ten minste één van de zes criteria van een overheidscommissie voor mensenrechten zullen in Frankrijk mogen blijven.

Dat betekent dat ondermeer buitenlanders met ouders die een werkvergunning hebben mogen blijven, ouders waarvan kinderen in Frankrijk zijn geboren, mensen die bij terugkeer naar eigen land gevaar lopen, studenten en ook degenen die al lang ingeburgerd zijn in de Franse samenleving.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het soepeler hanteren van de richtlijnen gevolgen voor ongeveer 5000 buitenlanders. Volgens mensenrechtenorganisaties gaat het om ten minste 50.000, maar mogelijk zelfs 100.000 mensen. Het Franse dagblad Le Monde schatte het aantal op 20.000 tot 40.000.

Met het onderzoek, dat zal worden geleid door staatsraad Jean-Michel Galabert, komt de socialistische premier Jospin een belangrijke verkiezingsbelofte na. De socialisten hebben zich fel verzet tegen de nieuwe immigratiewet die eerder dit jaar is ingediend door de vorige minister van Binnenlandse Zaken, Jean-Louis Debré.

In augustus vorig jaar kwam de regering onder zware kritiek toen een groep van ongeveer 200 illegale immigranten uit een kerk werd gehaald, waar ze verbleven om uitzetting te voorkomen. De harde aanpak door de rechtse regering leidde tot protestacties. Maar een enquête wees uit dat een meerderheid van de Fransen voorstander is van een streng asielbeleid.

Toch stelde Jospin in de verkiezingscampagne de wet-Debré opnieuw ter discussie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet gisteren weten dat inmiddels gekeken wordt naar een “herdefiniëring van de wetgeving”. (AFP, Reuter, AP)