Hongkong

Foto: HONGKONG, 11 JUNI. De Britse kroonkolonie Hongkong bereidt zich voor op de souvereiniteitsoverdracht aan China op 30 juni. Een Britse soldaat loopt op de kade waar het marineschip HMS Chatham ligt afgemeerd, vlakbij de barakken van de Prince of Wales. Ook dit militair terrein gaat over in Chinese handen. (Foto NRC Handelsblad/Vincent Mentzel)