Friezen verzaken bij presentatie windmolenplan

HAARLEM, 11 JUNI. De presentatie van een plan voor het grootste windmolenpark in Europa is gisteren in het water gevallen doordat de beoogde Friese partners verstek lieten gaan.

Het plan voor de bouw van zo'n zestig windturbines bij de Afsluitdijk is een project van de energiebedrijven ENW (Noord-Holland) en Nuon (Friesland, Gelderland en Flevoland). Bij de presentatie ervan, in het Noordhollandse provinciehuis in Haarlem, zouden vertegenwoordigers van de beide energiebedrijven en van de provincies Noord-Holland en Friesland aanwezig zijn. Maar op de valreep bleven de Friezen thuis.

De Friese gedeputeerde Siem Jansen verklaarde de presentatie van het plan in de Randstad te beschouwen als een “klap in het gezicht van Friesland”. De provincie werkt al twee jaar aan eigen plannen voor een groot windmolenproject rond de Afsluitdijk. Hiervoor wordt druk overleg gevoerd met enkele ministeries. De energiebedrijven en Noord-Holland “fietsen nu dwars door dat overleg heen”, aldus de gebruskeerde gedeputeerde.

Om de relatie met Friesland niet verder te beschadigen lieten ook vertegenwoordigers van het energiebedrijf Nuon bij de presentatie in Haarlem verstek gaan. “Eerst moet die relatie worden hersteld”, aldus een persvoorlichter. De gedeputeerde van Noord-Holland, Friso de Zeeuw, betreurt het wegblijven van de Friese partners.

Maandag werden de plannen voor het windpark overhandigd aan S. Dessens, directeur-generaal voor energie van het ministerie van Economische Zaken. Jansen voelt zich door de presentaties in Den Haag en Haarlem buitenspel gezet. Wat de energiebedrijven en de provincie Noord-Holland nu doen, “doen ze alleen tot meerdere eer en glorie van zichzelf. Ze bewijzen er de windenergie geen dienst mee.”De windturbines langs de Afsluitdijk krijgen een gezamenlijk vermogen van ongeveer 100 Megawatt, en kunnen daarmee 70.000 huishoudens van elektriciteit voorzien. Daarmee zou het windmolenpark het grootste van Europa zijn. Rond de eeuwwisseling zullen de eerste turbines in gebruik worden genomen.

De bouw van het windmolenpark zal ongeveer 250 miljoen gulden gaan kosten.G. Kliffen, lid van de raad van bestuur van Energie Noord West, ziet geen probleem met de financiering. De 'groene' investeringsfondsen van verschillende banken zijn goed gevuld, en op zoek naar schaarse milieuvriendelijke projecten met een goed rendement. Daarnaast kan geld gebruikt worden dat afkomstig is van de afnemers van 'eco-stroom'. Klanten van het energiebedrijf kunnen kiezen voor groene stroom, waarvoor zij iets meer betalen.

Het plan voor het windpark telt drie varianten. Twee gaan uit van een opstelling van de turbines parallel aan de Afsluitdijk, de eerste aan de IJsselmeerzijde en de tweede aan de kant van de Waddenzee. De zestig molens zullen op 500 meter afstand van elkaar worden gebouwd. De derde variant is een clusteropstelling dichtbij de Noordhollandse kust, aan weerszijden van de dijk.

Volgens Kliffen en De Zeeuw is de laatste variant de minst aantrekkelijke. Het vermogen van een cluster bij de kust is lager dan dat van een lijnopstelling. Ook visueel is de opstelling in een lijn mooier. Bovendien is het gebied voor de kust van Noord-Holland nu in gebruik als militair oefenterrein. De opstelling aan de IJsselmeerzijde beschouwen de energiebedrijven en de provincie als de gunstigste. Alleen de gevolgen voor de vogels in het gebied zijn nog niet duidelijk. Voor trekvogels liggen bij de dijk belangrijke vliegroutes. Nader onderzoek moet helder maken hoe de verstoring tot een minimum te beperken is.