DNB stuurt banken naar gemiddelde

AMSTERDAM, 11 JUNI. De periode tussen de Franse verkiezingen en de komende Eurotop in Amsterdam kenmerkt zich door toenemende EMU-onrust. Op de Europese kapitaalmarkten zijn de effecten hiervan duidelijk merkbaar. De Weekstaat, waarin het nieuwe, meer met 'Europa' in lijn gebrachte geldmarktinstrumentarium nu al enkele weken zichtbaar is, vertoont deze week evenwel een rustig beeld.

De twee relatief forse mutaties in de Weekstaat hielden elkaar vrijwel perfect in balans. De Nederlandsche Bank verruimde afgelopen vrijdag de geldmarkt met een speciale belening die 700 miljoen gulden ruimer was dan de daaraan voorafgaande. Daarmee werd wat lucht gegeven aan de banken, die in de daaraan voorafgaande dagen ruim onder het gemiddeld aan te houden kasreservebedrag zaten. Deze ruimte benutten ze danook dezelfde vrijdag al om ruim 700 miljoen gulden extra op hun kasreserve bij DNB te storten. Op deze manier geeft DNB de banken de mogelijkheid om aan de kasreserveverplichting te voldoen. De gezamenlijke banken zijn het gemiddeld aan te houden kasreservebedrag nu zeer dicht genaderd.

Vorige week nog lag de totaal aangehouden kasreserve boven de gemiddelde verplichting. Waarschijnlijk zullen de banken ook de nog resterende dagen van de kasreserveperiode (die tot 27 juni loopt) op dit gemiddelde blijven koersen. De reden daarvoor is dat ze geen vergoeding krijgen over het bedrag dat aangehouden wordt boven de verplicht aan te houden reservekas. Overigens is de rentevergoeding die de banken over het verplichte deel van de kasreserve krijgen gelijk aan de gemiddelde kosten van het beroep van de banken op DNB. Dat betekent dat de banken, gewogen naar het gebruik ervan het gemiddelde van de rente op de vaste voorschotten (2,5 procent), de marginale voorschotten (4,5 procent), de speciale beleningen (2,9 procent) en eventueel valutaswaps ontvangen. Dit in tegenstelling tot het Duitse bankwezen, dat renteloze kasreserves bij de Duitse centrale bank moet aanhouden.

Het beroep op de marginale voorschotfaciliteit, de duurste voorziening die DNB verschaft, nam deze week met 7 miljoen gulden toe. Dat betekent dat ook deze week een (waarschijnlijk kleine) bankpartij op een of meer dagen debet dreigde te komen staan op de kasreserve bij DNB. Bij een dergelijke dreiging zijn banken verplicht op de dure marginale voorschotfaciliteit te trekken.

Bron: ING Economisch Bureau.