Bundeling zeven onderdelen; KPN begint rondom TNT nieuw bedrijf

AMSTERDAM, 11 JUNI. Koninklijke PTT Nederland (KPN) begint rondom TNT, en onder die naam, een nieuwe onderneming met een omzet van zo'n negen miljard gulden. TNT zal zich toeleggen op mondiaal expresse-vervoer, internationaal postverkeer van bedrijven en logistieke diensten.

In de nieuwe onderneming, met hoofdkantoor in Amsterdam, zullen bedrijfsonderdelen worden ondergebracht van PTT Post, GD Express Worldwide en het bestaande TNT. De nieuwe onderneming vloeit voort uit de overname, eind vorig jaar, van het Australische transportbedrijf TNT waarvoor KPN 2,7 miljard gulden betaalde. Door de oprichting van de nieuwe onderneming ontstaat meer duidelijkheid over de manier waarop PTT Post het Australische bedrijf wil integreren.

Het nieuwe TNT, dat werk zal bieden aan 50.000 mensen in ruim tweehonderd landen, zal bestaan uit zeven onderdelen. Van de huidige zogeheten business units van PTT Post worden Pakketservice, EMS, Logistiek en een deel van PTT Post International ondergebracht in TNT. De resterende onderdelen zullen onder de naam PTT Post blijven opereren. “We gebruiken onze merken daar waar ze sterk zijn”, aldus een woordvoerder.

In zijn nieuwe vorm heeft PTT Post een omzet van 5,5 miljard gulden en, evenals TNT, 50.000 werknemers. Behalve het binnenlandse verkeer (waaronder het exclusieve vervoer van brieven tot 500 gram) blijft dit bedrijfsonderdeel verantwoordelijk voor particulier postverkeer naar het buitenland (tot 500 gram voorbehouden aan PTT Post), zogeheten direct mail en filatelie.

Volgens een woordvoerder heeft de oprichting van TNT weinig te maken met de splitsing van KPN in twee delen (PTT Post en PTT Telecom) waarover dit jaar een definitieve beslissing wordt genomen. “Die splitsing zal uitsluitend bepalen of er iets, dan wel niets boven de paraplu van PTT Post komt te hangen.”

TNT-activiteiten met een gezamenlijke omzet van 1,4 miljard gulden worden niet ondergebracht in de nieuwe onderneming. Het betreft uiteenlopende bedrijfsonderdelen waaronder een leasemaatschappij voor vliegtuigen, een scheepvaartmaatschappij en een monorail in Sydney. KPN heeft nog niet besloten of deze bedrijven moeten worden verkocht.

“Het ligt voor de hand dat we hebben gekozen voor de naam TNT, gelet op het sterke karakter (...) en het internationale bereik daarvan”, aldus algemeen directeur A. Scheepbouwer van PTT Post vanmorgen in een geschreven verklaring. Scheepbouwer is benoemd tot wat KPN naar Amerikaanse gebruik chief executive officer van TNT noemt. Naast Scheepbouwer zal de directie van TNT bestaan uit PTT Post-directielid drs. M. Bakker (financiën) en J. Fellows, voormalig directeur van GD Express Worldwide. Het huidige kantoor van GD Express Worldwide in Amsterdam Zuidoost zal mogelijk het hoofdkantoor worden van het nieuwe TNT.