Website

Als alles meezit gaan de eerste euro's in 2002 over de toonbank. De Nederlandse euro zal waarschijnlijk hetzelfde randschrift als de gulden hebben. Ter begeleiding van de invoering heeft de overheid vorig jaar al het Nationaal Forum voor de introductie van de euro opgericht. Het Forum informeert de burger en coördineert opinie-onderzoek. Op de website worden vragen beantwoord over de gevolgen de nieuwe munt. (www.euro.nl)