Verwarring bij rechtbanken over Securitel-arrest

DEN HAAG, 10 JUNI. De onrust over de wetten en regelingen die Nederland verzuimde bij de Europese Commissie aan te melden, is gisteren toegenomen door tegenstrijdig optreden bij de Nederlandse rechtbanken.

Sommige rechtbanken besloten gisteren zaken op basis van de gewraakte wetten door te zetten, andere rechters schortten zaken op.

De Tweede Kamer wil vandaag over de gerezen problemen debatteren met minister Wijers (Economische Zaken), die zich gisteravond geconfronteerd zag met nieuwe beschuldigingen in het televisieprogramma Nova.

Economische Zaken zou een snelle aanpak van het probleem hebben tegengewerkt en de Kamer onvolledig hebben geïnformeerd.

Wijers sprak gisteren bij monde van zijn woordvoerder van “een gotspe” en “een persoonlijke aanval op hem”.

Aanleiding voor de onrust is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, waarin wordt bepaald dat technische voorschriften die niet bij 'Brussel' zijn aangemeld, niet toepasbaar zijn. Wijers, onder wiens departement de meldingsplicht ressorteert, schreef afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer dat aan 368 Nederlandse voorschriften “een gebrek lijkt te kleven”.

Het college van procureurs-generaal vaardigde gisteren een richtlijn uit waarin openbare aanklagers werd voorgeschreven zaken aan te houden die zijn gebaseerd op mogelijk onbruikbare voorschriften. Het gaat onder andere om onderdelen van de Warenwet, de regeling voor ademanalyse bij alcoholgebruik in het verkeer en de regeling voor snelheidsmetingen.

De rechtbanken in Rotterdam, Dordrecht en Den Haag negeren de richtlijn. Volgens hen is het arrest van het Europese Hof uitsluitend bedoeld ter bescherming van het vrije verkeer van goederen. Dit is ook de opvatting bij het Hof zelf.

Maar de afgelopen dagen is duidelijk geworden dat Europees recht en strafrecht twee verschillende specialismen zijn: de beoefenaren blijken nauwelijks van elkaars vakgebied op de hoogte.

Een politierechter in Den Bosch besloot gisteren schriftelijk vonnis te wijzen in plaats van mondeling, zoals gebruikelijk. Dat verschaft hem veertien dagen extra tijd.