Universiteit wil advies over kunst

LEIDEN, 10 JUNI. Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Leiden heeft het Instituut Collectie Nederland (ICN) gevraagd een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid haar in het Prentenkabinet ondergebrachte kunstcollectie geheel of gedeeltelijk buiten de universiteit onder te brengen.

De collectie omvat 13.000 tekeningen, 90.000 prenten en ruim 100.000 foto's. De overname van de eveneens aanwezige verzameling penningen is in onderhandeling met het Koninklijk Penningkabinet in Leiden.

De tweehonderd jaar oude collectie van het Prentenkabinet is de enige universitaire kunstcollectie in Nederland die direct voor onderwijs en onderzoek toegankelijk is. De tekeningencollectie is volgens deskundigen een van de vier belangrijkste in Nederland. Op fotografiegebied speelde het Prentenkabinet een pioniersrol: zijn fotocollectie, opgebouwd vanaf de jaren vijftig, biedt een gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse fotografie.

Achtergrond voor het onderzoek dat medio september moet zijn afgerond is volgens woordvoerder W. van Amerongen de wens van het College het achttiende-eeuwse grachtenpand van het Prentenkabinet aan het Rapenburg te verkopen. “De universiteit bezit teveel gebouwen en wil gaan herschikken.

Voor herhuisvesting wordt overwogen wil het College echter eerst weten wat de meerwaarde is van een eigen kunstcollectie voor het kunstonderwijs.''

Bijkomend argument is volgens Van Amerongen dat het huidige onderkomen van het Prentenkabinet klimatologisch ongeschikt is voor een kunstcollectie. Dit laatste wordt door het Prentenkabinet bij monde van hoofdconservator prof. dr. J. Bolten ontkend: “De ruimtes en de kluizen zijn in orde. Het enige probleem is dat in de zomer de temperatuur in de voorkamers kan oplopen. Het aanbrengen van zonwering zou afdoende zijn.'

Bolten is van mening dat de collectie naar behoren functioneert en in haar geheel voor de universiteit behouden moet blijven. Hij zegt verbolgen te zijn over de de adviesaanvraag van het College. “Het is een typisch voorbeeld van korte-termijn-denken. Wat levert het op? Drie, vier miljoen? Aan het eind van het boekjaar is het verdampt.”