Tegen de top en Euro-hotemetoten

Voor de komende Eurotop in Amsterdam zijn tientallen alternatieve acties aangekondigd. Voor of tegen: keuze te over. “De no-future gedachte is passé.”

AMSTERDAM, 10 JUNI. Een olijk meisje mept met een moker een EU-vignet kapot. IT'S PARTYTIME!, staat erboven. Een poster, gestoken in het laatste nummer van het linkse actieblad Ravage, toont een deel van het demonstratie-aanbod tijdens de Eurotop in Amsterdam.

Naast de officieuze 'Top van Onderop', waar niet-gouvernementele organisaties uit binnen- en buitenland vijf dagen lang in debat gaan over een 'sociaal, democratisch, groen, vreedzaam en feministisch' Europa, zijn tientallen acties aangekondigd door eenlingen en professionele actiegroepen. Ook op pamfletten, flyers en via oproepen op Internet (onder meer te vinden op http://www.contrast.org/eurostop/). Wie ergens tegen wenst te zijn, heeft het tijdens de Eurotop voor het uitkiezen. En wie ergens vóór is, eveneens.

Tegen werkloosheid? Demonstreer op zaterdag met duizenden Europeanen mee in de optocht die dan van de Dam vertrekt. Tegen het Europese vreemdelingenbeleid? Voer op maandag actie bij het grenshospitium. Tegen het Europese drugsbeleid? Dans zondag met een paar duizend ravers mee in 'Legalize'-feest, dat met housemuziek van ruim honderd discjockeys door de stad zal trekken. Tegen EU-leiders in het algemeen? Zing maandagnacht de 'jubelserenade' die langs verscheidene hotels trekt om ze uit hun slaap te houden.

Juist voor werkloosheid? Loop mee in de 'lapzwansendemonstratie' die eveneens op zaterdag van de Dam vertrekt. Voor Europees motorrijden? Rij zaterdag met naar verwachting vijftienduizend motorrijders mee van Spaarnwoude naar Amsterdam. Voor seksuele vrijheid? Kom op zondag dansen bij het homomonument, of wees dezelfde middag losbandig tijdens de 'Sex Riot Erotop' op de Amsterdamse Nieuwmarkt. Voor legalisering van softdrugs? Rook dinsdag zo dicht mogelijk bij de Nederlandse bank een joint onder het motto 'Euroblow'.

“Persoonlijk heb ik weinig met de linkse ideologieën uit de jaren zestig. En ook de no-future-gedachte is in het actiewezen nogal passé”, zegt Ed Hollants, 'coördinator Eu-rot-op' van het Autonoom Centrum in Amsterdam. Deze 'politieke aktiegroep' opereert met honderdduizend gulden per jaar uit subsidie en donateursbijdragen. Het Autonoom Centrum heeft een kantoor met computers en veertien vaste medewerkers. Ed Hollants draagt Indiase teenslippers, maar spreekt van 'prioriteiten' en 'lange-termijnvisies'.

Kraken doet hij al jaren niet meer, idealist wil hij zich ook niet noemen. 'Pragmatische anarchisten', zegt Hollants, dat voelen ze zich bij het Autonoom Centrum nog het meest. “Wij geloven niet in staatsstructuren. Invloed op laag niveau, daar zijn we voor. En we willen aantonen dat je met een klein groepje nog heel wat kritiek op de maatschappij kunt uitdragen.”

Het Autonoom Centrum maakt deel uit van 'Tegencontrole', een ad hoc-platform voor iedereen die de Eurotop wil gebruiken 'om verontwaardiging te tonen en verzet te plegen' onder de noemer Attack the EU! “Door deze zeer kleine groep staatsleiders wordt een alomvattende macht gegeven aan het kapitaal. Met markt als motto worden sociale voorzieningen geprivatiseerd of afgeschaft”, aldus een pamflet van Tegencontrole, dat zelf financiële bijdragen accepteert op een gironummer onder vermelding van 'Euroshit'. Tegencontrole is niet voor het geheel van acties verantwoordelijk, zegt Hollants, maar is alleen bedoeld om potentiële demonstranten van de verschillende initiatieven op de hoogte te houden.

Zelf bereidt het Autonoom Centrum een omsingeling van het Amsterdamse grenshospitium op maandag 16 juni voor. Het Autonoom Centrum besteedt 25 duizend gulden per jaar aan de opvang van illegalen, voor wie zonodig een kamer en 450 gulden leefgeld per maand beschikbaar is. In een fietsoptocht zullen volgende week naar schatting duizend actievoerders naar de 'gevangenis voor onschuldige vluchtelingen' trekken, die volgens het Autonoom Centrum 'symbool staat voor het Europese uitsluitingsbeleid'.

Het 'vredesdetachement' van de Amsterdamse politie, dat volgens een woordvoerder is ingesteld om “contacten te leggen met iedereen die van plan is actief te worden tijdens de Eurotop”, heeft alvast gebeld. “Dat was een meneer die alles in goede banen zei te willen leiden”, zegt Hollants. “Hij probeerde ons heel doorzichtig uit te horen. Maar tegen hotemetoten zeggen we niks.” De woordvoerder van het vredesdetachement: “We hebben inderdaad getelefoneerd. Maar alleen om te voorkomen dat al die verschillende demonstraties straks tegelijk door dezelfde straat willen. Er zijn plaatsen in Amsterdam waarvoor zich al vijf actiegroepen tegelijk hebben aangemeld.”

“Onze eigen inlichtingendienst is samen met de BVD al een tijd bezig met het inwinnen van informatie”, zegt politiewoordevoerder K. Wilting, die desgevraagd meldt dat Amsterdam tijdens de top 'een paar honderd' leden van de mobiele eenheid achter de hand heeft. “En we vragen buitenlandse collega's alvast of ze wat weten over mensen die deze kant uitkomen.” Op 'specifieke groepen' wenst hij niet in te gaan.

Wie in ieder geval naar Amsterdam zullen komen, zijn leden van twaalf buitenlandse actiegroepen, waaronder 'Sans papiers' uit Frankrijk, 'CARE' uit Engeland, 'Augen auf' uit Zwitserland en 'Refugium' uit Duitsland. Voor hen heeft het Autonoom Centrum op een geheime plaats een 'conferentie over de eenwording van het Europese actiewezen' belegd. Om te 'netwerken' zegt Hollants. “Zelf weten we veel van de Nederlandse wetgeving rond identificatie- en registratieplicht. Dat soort informatie willen we op Europees niveau uitwisselen. Om bijvoorbeeld uit te zoeken waar een illegaal een kans heeft. En misschien kunnen we ook een gezamenlijke site op Internet openen.”

Er staan ook nog een aantal acties op stapel waarover Hollants nog niets wil zeggen. Zoals de anoniem op Internet aangekondigde 'Chaosdagen'? Dat is een driedaags punkfestijn 'naar Duits voorbeeld', wat neerkomt op massale ordeverstoring en vernielingen. Hollants zegt er niets van te weten, volgens hem wordt deze oproep onder Amsterdamse actievoerders niet erg serieus genomen. De aankondiging was ook wat hilarisch. Uit het programma: Vrijdag de dertiende. 22.00u: Paleis op de Dam lila schilderen. 24.00u: Politiebureaus aanvallen. Zaterdag. 15.00u: Verkeersopstoppingen veroorzaken. Tramleidingen saboteren. Zondag. 14.00u. Paleis op de Dam bezetten. Nu van binnen lila schilderen. 15.00u. Voorbijgangers bekogelen met koninklijk meubilair. 21.00u. Voor het laatst verzamelen op de Nieuwmarkt. Metrostation in de fik steken.

Het actieblad Ravage kreeg al in februari per pamflet een oproep voor Chaosdagen. “Het is moeilijk in te schatten of er Duitse punkers komen”, zegt redacteur Alex van Veen. “We weten alleen dat de oproep in Duitsland volop circuleert en dat er daar in allerlei alternatieve bladen een oproep is geplaatst. Maar verder doen we er een beetje sceptisch over.”

Vanaf zaterdag brengt Ravage dagelijks de The Daily Amsterdamned uit, een straatkrant met actienieuws. Stof te over, ook zonder chaosdagen. In het hoofdartikel verkneukelt de redactie zich alvast: “Euro hier, euro daar, neuroflapdrollen overal.”

    • Margriet Oostveen