Techniek op Pabo's

In het artikel 'TU werft actief onder leerlingen basisschool' (21 mei), wordt de indruk gewekt dat ik van mening zou zijn dat Pabo's geen aandacht besteden aan techniek. Hier is helaas sprake van een misverstand. In het interview heb ik gezegd dat in het landelijk overleg, waaraan onder andere de TU's en verscheidene hogescholen deeInemen, wel eens wordt gesteld dat techniek een verplicht vak op de basisschool zou moeten zijn.

En dus niet op de Pabo's, want daar wordt al techniek gegeven. Over het wel of niet bèta-gericht zijn van Pabo-studenten heb ik gezegd: in het algemeen zijn het niet de leerlingen met een zuiver bètapakket die aan de Pabo's studeren.

Hieraan zou ik het volgende willen toevoegen. Het is zeker niet zo dat de grootste wiskundigen de beste docenten wiskunde zijn. Bij het lesgeven aan kinderen gaat het om volkomen andere zaken, zoals leerlingen motiveren en goed begeleiden. Daarvoor is het nodig dat er iemand voor de klas staat die zich kan inleven in de problemen die leerlingen met een bepaald vak kunnen hebben. Daarom vind ik het een goede zaak dat techniek op de Pabo's de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt.

    • M. van Walraven