'Stewardess moet verstaanbaar zijn'

Een Fries of Twents sprekende stewardess is bij de KLM niet welkom. Pure taaldiscriminatie, vindt de Frysk Nasjonale Partij.

LEEUWARDEN, 10 JUNI. Mag je aan een stewardess horen dat ze uit Twente, Brabant of Friesland komt? Ja, zegt de KLM, maar ze moet wel verstaanbaar zijn en blijven. Cabinepersoneel moet zich goed kunnen uitdrukken in het Nederlands. “Een tongval hoeft geen enkel probleem te zijn, mits die niet te geprononceerd is en de verstaanbaarheid er niet onder lijdt”, licht KLM-woordvoerder P. Wellhüner toe.

Vorige week werd bekend dat de KLM een 21-jarige sollicitante zou hebben afgewezen op grond van haar Achterhoekse tongval. Het gesprek zou al na twee minuten zijn afgekapt, met de mededeling dat ze eerst maar eens spraaklessen moest nemen. “Een Brabants accent kan wel, maar een Fries of Twents accent niet”, zou haar zijn gezegd. Die opmerking is de Frysk Nasjonale Partij (FNP) in het verkeerde keelgat geschoten. De Friese partij zal de KLM in een brief opheldering vragen over het in haar ogen discriminerende beleid. Volgens FNP-fractievoorzitter J. van der Baan in de Provinciale Staten van Fryslân is hier sprake van schending van de rechten van de mens. “Dit is pure taaldiscriminatie. Iemand weigeren om zijn accent is absurd”, aldus Van der Baan, die de handelwijze van de KLM 'weinig koninklijk' noemt.

Datzelfde vindt G. Visser (31), geboren in Friesland, maar al jaren wonend in de Randstad. Begin dit jaar solliciteerde zij naar een baan als baliemedewerkster van de KLM. Na afloop van het naar eigen zeggen prettig verlopen sollicitatiegesprek hoorde zij van een medewerker van uitzendbureau Vedior ASB, dat de voorselecties voor de luchtmaatschappij verzorgt, dat Visser om twee redenen was afgewezen: vanwege haar Friese tongval en omdat de baan een kordater persoon vereiste. “Ik woon al elf jaar in de Randstad en niemand heeft ooit gezegd dat te horen is dat ik uit Friesland kom. En was dat wel zo, wat dan nog?” reageert ze. Visser (een gefingeerde naam, want zij overweegt nog eens bij de KLM te solliciteren) was van plan een klacht in te dienen bij het ministerie van Sociale Zaken, over de in haar ogen onheuse bejegening. “Maar ik was toen druk met andere sollicitaties en heb het er bij laten zitten. Laat maar, dacht ik, hoewel ik ontzettend kwaad was.” Volgens haar voert de luchtvaartmaatschappij een willekeurig beleid. “Het is maar net wie je treft bij een sollicitatie. Een vriendin van mijn zus knauwt behoorlijk Gronings en die is wel aangenomen.”

Wellhüner wil niet ingaan op specifieke gevallen. Volgens hem kan het voorkomen dat een sollicitant wordt geadviseerd logopedielessen te nemen. “Als de taal het enige obstakel vormt, kan dat ons advies zijn. Ons uitgangspunt is dat iedereen ons cabinepersoneel moet kunnen verstaan. Een regionale tongval is geen probleem. Maar we zijn een Nederlands bedrijf en verwachten dat onze mensen de Nederlandse taal goed beheersen.”

De woordvoerder ontkent met klem dat de KLM naar willekeur mensen aanneemt of afwijst op grond van een accent. “We hebben er vertrouwen in dat degenen die de sollicitatiegesprekken voeren, dat goed doen. Trouwens, we hebben meer dan 6.000 mensen in dienst en die komen uit alle regio's van het land.”