Slijters eisen strikte regels drankverkoop

EDE, 10 JUNI. De overheid springt volgens de slijters te soepel om met regels voor de verkoop van sterke drank. Zij zeggen dat het gedoogbeleid uit de hand is gelopen. De belangenvereniging van zelfstandige slijters dringt aan op verscherping van de wetgeving.

Voorzitter Van Bilsen van de VNSW zei gisteren op de jaarvergadering van zijn organisatie dat slijters een “spilfunctie” hebben bij het tegengaan van drankmisbruik. De nieuwe Drank- en Horecawet die in de maak is moet dat volgens Van Bilsen tot uitdrukking brengen.

De VNSW vraagt strengere regels voor reclame. De leeftijd waarop drank aan jongeren mag worden verkocht moet omhoog van 16 naar 18 jaar. De slijters willen dat de sluipende uitbreiding van het aantal verkooppunten aan banden wordt gelegd. Benzinestations mogen geen alcohol verkopen. Supermarkten zouden geen slijter in de nabijheid van hun kassa mogen hebben. De VNSW vindt dat er ook iets moet worden gedaan tegen stuntprijzen.

Van Bilsen riep de overheid op streng te controleren op de naleving van nieuwe regels. Het rijk laat dit nu nog te veel over aan gemeenten, waardoor het toezicht van plaats tot plaats sterk verschilt.

De zelfstandige slijters hebben er alle belang bij dat zij weer een centrale rol krijgen in de verkoop van sterke drank. Bij de VNSW zijn er 850 aangesloten, daarnaast zijn er nog ongeveer vijfhonderd ongebonden slijters die geen lid zijn van de organisatie. Zij hebben grote moeite te overleven.

De gescheiden distributie van sterk en zwak alcoholhoudende drank vervaagt volgens de VNSW. De zelfstandige slijter kan bovendien niet meer op tegen prijsafspraken van producenten en importeurs met het grootwinkelbedrijf. Deze doorgeschoten concurrentie past volgens de VNSW niet in het beleid voor verantwoord alcoholgebruik. De andere partijen hebben volgens Van Bilsen minachting voor de zelfstandige slijter. “Zij bieden willens en wetens de gelegenheid een merkproduct aan te bieden tegen een prijs die de zelfstandige slijter nooit kan evenaren.”

De overheid moet volgens de VNSW het lef hebben in de nieuwe wet een bepaling op te nemen tegen het stunten met alcohol. “We hebben alcohol eerst voor iedereen verkrijgbaar gemaakt, zetten het op elke hoek van de straat, staan toe dat het tegen dumpprijzen wordt aangeboden, laten oogluikend op de jeugd gerichte producten toe en gaan dan pas praten over het tegengaan van misbruik”, aldus Van Bilsen. (ANP)