OESO tevreden over Denemarken

PARIJS, 10 JUNI. Denemarken kan voorlopig rekenen op een behoorlijke groei van zijn economie. Dit jaar zal het bruto binnenlands product net als in 1996 toenemen met 2,5 procent. Volgend jaar wordt het ongeveer 3 procent. Dat voorspelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een gisteren gepubliceerd rapport over Denemarken.

Volgens de OESO is de gunstige ontwikkeling te danken aan het beleid dat is gericht op beperking van het begrotingstekort, stabiliteit van de Deense kroon en hervorming van de arbeidsmarkt. Daardoor kon de werkloosheid afnemen bij een bescheiden loon- en prijsinflatie. De OESO verwacht dat het percentage werklozen onder de beroepsbevolking verder zal dalen van 8,8 in 1996 tot 8,1 dit jaar en 7,4 in 1998. Volgens de OESO is het nodig dat de pensioengerechtigde leeftijd in Denemarken omhoog gaat. Verder adviseert de organisatie hervorming van het onderwijs. Denemarken voldoet aan de toelatingseisen voor de Economische en Monetaire Unie, maar heeft bedongen er buiten te kunnen blijven. De rente in Denemarken is hierdoor hoger dan anders het geval was geweest. (ANP)