Miljoenen schade door noodweer

ROTTERDAM, 10 JUNI. De schade door het noodweer van afgelopen zaterdag bedraagt volgens een eerste schatting tientallen miljoenen guldens. Verzekeringsmaatschappij Interpolis verwacht tussen de vijftien en twintig miljoen gulden aan schadeclaims uit te keren. Hiervan gaat ongeveer zeven miljoen naar gedupeerden in de tuinbouw, die bij Interpolisdochter De Hagelunie zijn verzekerd.

Bij De Hagelunie is ruim driekwart van alle tuinders aangesloten.

Verzekeraar Nationale Nederlanden schat het totaalbedrag van de binnengekomen claims van bedrijven en particulieren op enkele miljoenen. Een woordvoerder van de verzekeringsmaatschappij noemt het “een klein bedrag op onze portefeuille. Het is van een geheel andere dimensie dan de schade bij een najaarsstorm”. Het aantal meldingen van beschadigde pleziervaartuigen bleef bij NN beperkt tot 25. De gezamenlijk ingediende schade aan de boten wordt geschat op “ver onder het miljoen”.

Niet bekend

Andere grote verzekeraars verwachten pas aan het eind van de week een schatting te kunnen geven van de schade. Zij wachten op nadere informatie van tussenpersonen en schade-experts.