Marathon tekent hoger beroep aan

Het Noorse Marathon Petroleum Company heeft hoger beroep aangetekend in de zaak tegen een consortium van vijf Europese gasdistributeurs. Twee weken bepaalde de rechter in kort geding dat de vijf aangeklaagden, waaronder Gasunie, geen hogere prijs hoefden te betalen voor gas uit het Noorse Heimdal-gasveld.

Volgens Marathon hebben de afnemers tijdens onderhandelingen misbruik gemaakt van hun machtspositie en het kartelverbod overtreden. De rechter in Groningen vond deze zaak echter te ingewikkeld voor een kort geding. Ze deed daarom geen inhoudelijke uitspraak. Het hoger beroep bestaat eerst uit een schriftelijke procedure en daarna een zitting voor het Gerechtshof in Leeuwarden.

Marathon-advocaat J. Doeleman verwacht dat de zitting in het najaar zal zijn. Marathon heeft voor het handelen van het consortium ook een klacht ingediend bij de Europese Commissie.