GOM verdubbelt balanstotaal

De Gelderse Ontwikkelings Maatschappij (GOM), verstrekker van kapitaal aan bedrijven uit de provincie, heeft de afgelopen twee jaar een snelle groei doorgemaakt. Het balanstotaal is verdubbeld van 65,7 miljoen gulden in 1994 tot 130 miljoen gulden eind vorig jaar.

Het aantal medewerkers verdubbelde ook tot ruim veertig, zo meldt het GOM in zijn jaarrapport over 1996. De GOM heeft vorig jaar ruim drie miljoen gulden winst gemaakt, tegen 4,2 miljoen gulden een jaar eerder. Die winst is grotendeels toe te schrijven aan de verkoop van participaties.

Vorig jaar participeerde de GOM in zeven nieuwe bedrijven voor in totaal 15,8 miljoen gulden. De ontwikkelingsmaatschappij heeft nu belangen in ongeveer vijftig kleine en middelgrote Gelderse ondernemingen.