Filebestrijding (1)

In NRC Handelsblad van 30 mei werd een onderzoek aangehaald waaruit zou blijken dat als een relatief klein aantal forensen een uur eerder zou beginnen (1.000 tot 2.000), de filevorming tussen Zoetermeer en Den Haag drastisch zou afnemen.

Bij deze zou ik willen pleiten voor een eenvoudiger uit te voeren maatregel, namelijk het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen in Den Haag. Het gaat hierbij niet om de betaaldparkeer-plekken in de stad, echter wel om de 'gratis' parkeerplaatsen bij kantoren.

Als veruit de grootste werkgever in Den Haag en uit hoofde van de voorbeeldfunctie die de overheid heeft, is het terugbrengen van het aantal parkeerplekken behorende bij de kantoren een aanpak die doelmatig is en geen extra investeringen vereist. Het in het onderzoek genoemde aantal van 1.000 - 2.000 zou met weinig politieke wil gehaald kunnen worden. Met iets meer politieke wil een hoger aantal. De vrijkomende ruimte zou zelfs benut kunnen worden. De afname van het aantal automobilisten leidt tot meer gebruik van het openbaar vervoer en fiets. Dit is alleen maar toe te juichen. De capaciteit van de NS lijkt voldoende om 2.000 reizigers extra te vervoeren.

    • M.P. Jonker