Duitse economie

Naar aanleiding van het interview met minister Waigel (3 juni) komt mij het beeld voor ogen van de EU-landen die met elkaar staan te kijken hoe Duitsland het probleem van het tekort op haar betalingsbalans gaat oplossen. Is dit kijken terecht?

De EU, heeft fondsen om minder ontwikkelde gebieden te ontwikkelen (herinner Lubbers die steun voor de Noordoostpolder afdwong bij de EU) om op die manier economische stabiliteit binnen de EU, en vooral een stabiele vooruitgang van de bedoelde gebieden te bewerkstelligen.

In het interview zie ik geen verwijzingen dat Duitsland hulp ontvangt voor de economische ontwikkeling van het voormalige Oost-Duitsland. Terwijl het ontbreken van deze steun wel de oorzaak is van het huidige begrotingstekort, en dus van de onzekerheid waarin de EU zich bevindt ten aanzien van de EMU. Is het politiek niet verantwoord om de grote EU-partner Duitsland te helpen? Bestaat er angst voor het grote Duitsland binnen de EU? Angst dat het grote Duitsland nog groter gaat worden?

Als Wim Kok praat over een Marshallplan voor Oost-Europa; dan lijkt mij toch de eerste stap dat de EU zelf stabiel is en dat zij op die manier ook daadwerkelijk in staat is om deze hulp te genereren en ook op termijn te kunnen garanderen.

Het voormalige Oost-Duitsland zal op niet al te lange termijn het meest geavanceerde technologiegebied van West-Europa zijn. Dit, en het feit dat Duitsland dit geheel op eigen houtje heeft gedaan zal straks resulteren in een nog veel machtiger Duitsland. Waarom dan nu niet de grote buur geholpen en hem op deze manier aan de overige lidstaten verplichten.

Daarmee is de stabiliteit voor dit moment 'door EU steun' gegarandeerd en zal de opstelling in de toekomst van Duitsland evenwichtiger zijn.

    • E.J. Duim