College wijst klacht af tegen arts Vliethoven

GRONINGEN, 10 JUNI. Het medisch tuchtcollege in Groningen heeft een klacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg tegen de verpleeghuisarts J. de Boo van verpleeghuis Vliethoven afgewezen.

De Boo was geneesheer-directeur in Vliethoven in de periode dat ziekenverzorgster Martha U. negen patiënten met insuline om het leven bracht. Volgens de Inspectie heeft hij naar zes verdachte overlijdensgevallen onvoldoende onderzoek ingesteld. Inspecteur H. van der Voort verweet hem een maand geleden tijdens de zitting van het medisch tuchtcollege grove nalatigheid en onprofessioneel handelen.

Het tuchtcollege stelt in het vonnis echter dat De Boo slechts tijdens vier van de zes overlijdensgevallen behandelend geneesheer was. Deze gevallen waren in de tijd dermate gespreid dat niet van een zeker patroon kan worden gesproken. Bovendien was het niet de taak van de arts om niet geheel duidelijke overlijdensgevallen op te helderen. In Vliethoven, dat inmiddels gefuseerd is met andere verpleeghuizen en nu De Twaalf Hoven heet, verblijven dementerende patiënten die vaak aan een combinatie van ziektes lijden. Daardoor is het moeilijk de doodsoorzaak aan te geven, aldus het medisch tuchtcollege.

De Boo wordt wel een aantal tekortkomingen van geringere aard en een reeks “kleine missers” verweten. Zo liet hij bij één patiënt vlak voor het overlijden het bloedsuikergehalte bepalen, maar hij deed vervolgens niets met de uitslag. Na het overlijden had hij wel het vermoeden dat er iets niet in de haak was, maar hij ondernam geen actie. De geconstateerde tekortkomingen zijn voor het medisch tuchtcollege onvoldoende zwaar om een maatregel op te leggen. De Inspectie overweegt tegen de uitspraak in beroep te gaan bij het Centraal Medisch Tuchtcollege.

In september 1995 kwam aan het licht dat Martha U. patiënten uit mededogen met hun lijden, zoals ze zelf verklaarde, met de insulinespuit om het leven had gebracht. De Groningse rechtbank veroordeelde haar tot negen jaar en terbeschikkingstelling. In hoger beroep verlaagde het Gerechtshof in Leeuwarden de straf tot vier jaar en tbs.