Boeren kregen miljarden te veel van EU

BRUSSEL, 10 JUNI. De Europese Unie heeft de afgelopen vier jaar bijna 8,5 miljard ecu (bijna 19 miljard gulden) te veel gecompenseerd aan graanboeren. Dat blijkt uit een uitgelekt rapport van de Europese Commissie.

De steun was bedoeld om dalende graanprijzen te compenseren, maar de verwachte prijsdaling deed zich niet voor.

Europees commissaris Fischler (landbouw) roept al langer op de steun aan de graansector te verminderen. Het nu bekend geworden rapport staaft zijn voorstel van juni vorig jaar om de steun met gemiddeld zo'n 7 procent terug te brengen. Fischler wil het geld dat zo vrij zou komen (1330 miljoen ecu volgend jaar) investeren in de vleessector, die lijdt onder de gekke koeiencrisis.

Dit voorstel, dat op 23 en 25 juni opnieuw zal worden besproken tijdens een bijeenkomst van de Europese ministers van landbouw, werd tot nu toe niet goedgekeurd. Een meederheid van de landbouwministers is tegen.

Volgens de berekening van de Europese Commissie is in de periode 1993-1994 voor 510 miljoen ecu te veel gecompenseerd, in 1994-1995 is dat ruim 2 miljard, in 1995-1996 bijna 4 miljard en in 1996-1997 2,7 miljard. Bij de berekening is opgemerkt dat graanboeren verlies aan inkomen lijden door het laten braakliggen van land. Dit verlies kan echter niet berekend worden, omdat de marktprijzen lager zouden liggen, indien er geen land had braak gelegen.

De Commissie baseert zich in de berekening op verschillen tussen de prijs waarvan werd uitgegaan toen in juli 1992 directe steun voor de graansector werd afgesproken en de actuele marktprijs in de jaren er op. De marktprijs lag hoger dan voorzien, omdat er minder werd geproduceerd en omdat de oogst leed onder slechte weersomstandigheden. Tegenstanders van steunvermindering zeggen dat van de in 1992 gemaakte afspraak niet kan worden afgeweken.

Landbouw is de grootst uitgavenpost in het totale Europese landbouwbudget: in 1996 17 miljard ecu op een totaal van 41 miljard. Daarom zoekt Fischler in deze uitgavepost besparingen om te kunnen gebruiken voor de vleessector. De totale landbouwbegroting ligt vast. De besparingen die hij voorstelt in de graansector bedragen 1330 miljoen ecu in 1998 en 1650 miljoen ecu in de daar op volgende jaren.