Bij investeringen eerst met buitenwereld praten; Nieuw beslismodel Shell

ROTTERDAM, 10 JUNI. Shell gaat bij complexe investeringsprojecten in een snel veranderend maatschappelijk krachtenveld een nieuw beslissingsmodel hanteren waarbij in een eerder stadium naar de buitenwereld wordt gekeken.

Dat zei gisteren Jeroen van der Veer, per 1 juli aanstaande lid van het comité van directeuren van de Koninklijke/Shell Groep, tijdens een door de Rotterdamse Erasmus Universiteit en Shell georganiseerde conferentie over 'sociale gevolgen van technologische vernieuwingen'. De conferentie had plaats naar aanleiding van de officiële ingebruikstelling van het vernieuwingsproject Per+ op de raffinaderij van Shell Pernis.

In zijn toespraak, getiteld 'Listening to understand', stelt Van der Veer, die binnen Shell geldt als een 'coming man', dat bij ingrijpende projecten het traditionele DAD-model volgens de stappen Decide-Announce-Defend (Beslis-Kondig aan-Verdedig) niet langer voldoet om de diverse betrokkenen en partijen te overtuigen en tevreden te stellen.

Van der Veer: “DAD heeft vaderlijke en paternalistische trekjes. Het is een soort 'geloof me maar'-benadering, maar vandaag de dag leven we in een 'show me'-cultuur. We zullen het beter moeten doen.”

Van der Veer wil dus afstappen van het DAD-model en niet langer eerst in een vertrouwelijke sfeer een investeringsbeslissing nemen om pas daarna het overleg te beginnen over benodigde milieuvergunningen. Hij pleit daarom voor een resolute omkering van dit traditionele model. En hij presenteert het nieuwe door Shell te hanteren model als het zogeheten 'Triple D-model' ofwel 'Dialogue-Decide-Deliver' (dialoog-besluit-lever af). Daarin staat de dialoog met overheden, maatschappelijke groeperingen en andere instanties in de eerste fase centraal om zodoende een breed draagvlak te scheppen. Het nieuwe model is ontwikkeld rondom het vernieuwingsproces Per+ op de raffinaderij van Shell Pernis en is onlangs opnieuw toegepast in het proces dat leidde tot Shells vernieuwde Algemene Beleidsuitgangspunten.

Het 'Triple D-model' vereist volgens Van der Veer moed van alle partijen in een open debat. “De Shell-directie heeft zich destijds kwetsbaar opgesteld ten opzichte van de aandeelhouders en externe betrokkenen door alle kaarten in een zeer vroeg stadium op tafel te leggen. Maar het 'Triple D-model' betaalt zich uiteindelijk terug in een kortere voorbereiding en minder frustraties bij alle betrokkenen.” In zijn toespraak kenschetste Van der Veer het 'Triple D-model' als universeel toepasbaar voor grote infrastructurele projecten. Daarbij noemde hij als voorbeeld de uitbreiding van de Maasvlakte en de discussie over de eventuele aanleg van een nieuwe nationale luchthaven.