Biggen als 'verklikker' naar 'schone' veeboeren

DEN HAAG, 10 JUNI. Varkenshouders van met varkenspest besmette bedrijven zullen voordat ze hun ontsmette bedrijf weer kunnen opstarten mogelijk eerst moeten werken met zogenoemde 'verklikkerbiggen'. De veehouders moeten een aantal jonge beesten op proef plaatsen om te zien of het virus daadwerkelijk is verdwenen. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van Landbouw vanmorgen meegedeeld.

Het ministerie van Landbouw is met dit experiment begonnen op één boerderij in het Noord-Brabantse Rijsbergen waar eerder varkenspest is geconstateerd. Als blijkt dat via het houden van deze verklikkerbiggen sneller kan worden vastgesteld of het zeer besmettelijke virus is verdwenen zal dit systeem op grotere schaal worden toegepast.

Varkenshouders waarbij varkenspest is geconstateerd, en die niet in de ingesloten gebieden liggen, mogen normaal gesproken pas een maand nadat de laatste dieren van het bedrijf zijn verwijderd en de stallen zijn ontsmet weer nieuwe beesten houden. Als een dergelijk bedrijf weer wordt vrijgegeven mag de veehouder slechts eenvijfde deel van zijn stallen vullen met biggen. Als vervolgens uit bloedonderzoek blijkt dat de dieren na ruim veertig dagen nog steeds pestvrij zijn, dan mag de volledige capaciteit van de stallen weer benut worden.

Voorts hebben een aantal Limburgse dierenartsen bepleit dat er in Zuid-Nederland gevaccineerd moet worden tegen de pest. Ze hebben dit gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De fracties in de Tweede Kamer zijn verdeeld over het inenten van varkens zonder dat daar toestemming voor is van de Europese Unie. Het ligt dat voor de hand dat er een exportverbod voor vlees wordt afgekondigd. Vanmiddag zou in de Kamer over een motie van D66 worden gestemd waarin wordt aangedrongen op onmiddellijke vaccinatie. De verwachting is dat het voorstel geen Kamermeerderheid haalt. Koningin Beatrix heeft gisteren een onverwacht bezoek gebracht aan het door de varkenspest getroffen Boekel.