Advies aan kabinet; Schiphol wil luchthaven in Noordzee

DEN HAAG, 10 JUNI. De luchthaven Schiphol vindt dat het kabinet bij de mogelijke bouw van een tweede nationale luchthaven allereerst moet kijken naar een locatie in de Noordzee. Maar ook de bouw van een luchthaven in het Markermeer zou een van de opties moeten zijn.

Dat heeft Schiphol vanmiddag bekendgemaakt bij de presentatie van een studie naar mogelijke locaties voor een tweede nationale luchthaven. Schiphol wil hiermee een bijdrage leveren aan de maatschappelijke dialoog over de toekomst van de luchtvaart, die eind deze maand wordt afgesloten. Het kabinet beslist, mede op basis van de uitkomst van deze discussie, na de zomer of de luchtvaart in Nederland verder mag groeien. Pas een volgend kabinet zal beslissen over een locatie voor een eventuele nieuwe luchthaven.

Als de luchtvaart verder mag groeien, moet het kabinet volgens Schiphol besluiten tot “een vergaande innovatieve ingreep” die een betere balans mogelijk maakt tussen economische groei en milieudruk. Het mag niet kiezen voor “partiële oplossingen”. Volgens president-directeur Smits van Schiphol levert een vliegveld op een eiland voor de Noordzeekust tussen Zandvoort en Noordwijk “de meeste winst op voor de leefomgeving”.

Ook biedt een vliegveld in de Noordzee volgens Schiphol de grootste economische meerwaarde. Daarmee heeft Schiphol een andere opvatting dan de KLM, die voorkeur heeft voor een landlocatie, bijvoorbeeld in het Markermeer of op de Maasvlakte. De vertrekkende KLM-topman P. Bouw zei enkele weken geleden dat een Noordzee-locatie “aanzienlijk geringere economische uitstralingseffecten heeft dan een landlocatie”. Bij alle toekomstige oplossingen kiest Schiphol er wél voor dat de KLM op één locatie zijn vluchten kan afhandelen, een belangrijke voorwaarde van de luchtvaartmaatschappij.

Schiphol signaleert dat er ook bezwaren kleven aan de bouw van een vliegveld in de Noordzee. Allereerst zijn de kosten van een dergelijke luchthaven zeer hoog. Met inbegrip van aanpassingen van de huidige luchthaven en de aanleg van een ondergrondse treinverbinding zouden die volgens Schiphol oplopen tot 29 à 32 miljard gulden.

Schiphol voorziet langdurige inspraakprocedures. Het roept het kabinet daarom op zo snel mogelijk een besluit te nemen. Een Noordzeelocatie heeft ook ecologische bezwaren. Schiphol voorziet vooral gevolgen voor de vogelstand. De effecten van een eiland op het stromingsverloop voor de Nederlandse kust en het zeemilieu zijn volgens Schiphol gering.

Pagina 19: 'Markermeer ook serieus bekijken voor luchthaven'

Schiphol vindt dat ook serieus moet worden gekeken naar de mogelijkheden van een luchthaven in het Markermeer bij Lelystad, waarvan de kosten zouden uitkomen op 23 tot 28 miljard gulden.

Het grote nadeel van de Markermeer-variant is dat die nog grotere ecologische gevolgen zou hebben dan de Noordzee-locatie. De aanzienlijke vogelpopulatie in het Markermeer levert een groot gevaar op voor vliegtuigen. Op de Noordzee is de “vogelproblematiek” minder prangend, maar Schiphol constateert dat ook daar nog nader onderzoek moet worden verricht naar de risico's van “vogelaanvaringen”.

Woordvoerders van de milieubeweging, die sterk gekant is tegen uitbreiding van de luchtvaart, konden vanmorgen nog niet inhoudelijk reageren op de studie van Schiphol.

Opvallend is dat Schiphol vooralsnog niet wil tornen aan de milieugrenzen die aan de luchthaven gesteld zijn. De luchthaven wil dat de overheid zo snel mogelijk nagaat of zowel voor een locatie in de Noordzee en voor het Markermeer de “kritische factoren” oplosbaar zijn.

Wanneer dat niet het geval is, bepleit Schiphol de aanleg van een nieuwe luchthaven op de huidige locatie in combinatie met een 'overloopluchthaven' voor chartervluchten en luchtvracht. Die zou vóór de Tweede Maasvlakte aangelegd kunnen worden.

Het nieuwe Schiphol zou voldoen aan “nog strengere geluidgrenzen” dan de huidige. Daarbij zou op Schiphol naast een Kaagbaan een tweede parallelle Kaagbaan moeten worden aangelegd en worden de Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan gesloten.

Voordeel ven een dergelijke oplossing is dat de geluidoverlast van Schiphol fors zou dalen. Ook kan Schiphol dan 's nachts grotendeels gesloten worden.