Verhofstadt voorzitter Vlaamse Liberalen

BRUSSEL, 9 JUNI. De liberaal Guy Verhofstadt is gekozen tot voorzitter van de Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD). Verhofstadt, die al twee keer eerder partijvoorzitter was, behaalde 52 procent van de stemmen die de 80.000 partijleden zaterdag schriftelijk konden uitbrengen. Huidig voorzitter Herman de Croo kreeg 27 procent van de stemmen. De derde kandidaat, Rick Daems, behaalde bijna 20 procent.

Met Verhofstadt (44) kozen de partijleden voor een VLD-nieuwe-stijl. Ook Daems (37) steunt de vernieuwing, terwijl De Croo (59) staat voor oude partijpolitiek waarbij belangenbehartiging van de leden een belangrijkere rol speelt. Volgens Verhofstadt hebben de leden met zijn herverkiezing aangegeven een vernieuwing van de Belgische politiek te verlangen. Hij wil zijn partij zo snel mogelijk in de regering krijgen en zichzelf op een ministerspost. De VLD is na de christen-democratische CVP de grootste partij in Vlaanderen, maar ze zit al jarenlang in de oppositie. De Croo zei zich na afloop “morele winnaar” te voelen en geleerd te hebben dat het inhoudelijke niet voldoende is, “ook de vorm wordt belangrijker en belangrijker”.

Op de verkiezingscampagne kwam veel kritiek. Partijleden stelden dat de VLD zijn energie beter kan richten op het breken van de macht van de socialistische en christen-democratische regeringspartijen in plaats van een interne strijd te leveren. Ook over de kosten van de campagne, zo'n 50.000 gulden per kandidaat, werd geklaagd. Belangrijke troef van Verhofstadt was de steun van Marc Verwilghen, de populaire voorzitter van de parlementaire 'commissie-Dutroux' die onderzocht wat misliep in het onderzoek naar verdwenen kinderen.

Verhofstadt, momenteel senator, transformeerde in 1992 de oude liberale partij PVV met een 'verruimingsoperatie' tot de VLD. Het moest een brede liberale beweging worden, een echte 'Partij van de Burger'. Aan Verhofstadts vernieuwingspolitiek kwam midden 1995 een einde toen hij opstapte als voorzitter omdat hij er niet in was geslaagd de rooms-rode meerderheid van de regering-Dehaene te breken. De Croo, die Verhofstadt in 1995 opvolgde, hervormde de VLD weer tot een partij oude stijl. Verhofstadt, die ooit 'baby-Thatcher' werd genoemd, verklaart zich na twee jaar in de schaduw van het politieke toneel herboren. Anders dan in het verleden zoekt hij dialoog in plaats van confrontatie. “De scherpe kanten zijn er afgerond”, zei hij eind april op een galabal waar hij zich kandidaat stelde.

Ook op het liberale toneel in Wallonië doet zich een verschuiving voor. De leiding van de Parti Réformateur Libéral (PRL) koestert plannen voor vergaande samenwerking met de christen-democratische PSC. Met zo'n centrum-rechtse alliantie hopen partijvoorzitter Charles-Ferdinand Nothomb van PSC en Louis Michel van de PRL de macht te breken van de Parti Socialiste. Het voorstel voor een rooms-blauwe alliantie moet nog worden voorgelegd aan de partijleden. In de partijen blijkt niet iedereen enthousiast over het idee. Zo liet minister van Financiën Philippe Maystadt (PSC) weten dat hij geen voorstander is van een alliantie.