THE ECONOMIST

Arm Frankrijk. Zo eindigt The Economist zijn commentaar op de Franse verkiezingen. Het Britse blad denkt dat Chirac door zijn eigen schuld een lange cohabitatie “in een bed van eigen makelij” wacht. Twee jaar geleden beloofde de 'rotten politician' zijn kiezers een mengsel van 99 procent olie en 1 procent azijn: hogere lonen, lagere belastingen, meer overheidsuitgaven, een kleiner te kort en minder werkloosheid.

En wat kregen ze? 100 procent azijn. Geen wonder dat ze zich massaal van zijn vinaigrette afkeerden.

Behalve Frankrijk hekelt het commentaar ook Duitsland om zijn “lachwekkende” inschattingsfouten. Het proces van Maastricht is tot stilstand gekomen door ongerijmdheden, leugenachtigheid en stagnatie. Een sterke en stabiele euro heeft alleen kans van slagen bij een onafhankelijke centrale bank en een bevolking die in de nieuwe munt vertrouwen heeft. Het is nog niet te laat om het verval te stuiten. Het zou goed zijn daar in Amsterdam even bij stil te staan.