Stellingen

In Nederland is veel deskundigheid over de stedelijke armoedebestrijding in de derde wereldlanden. Stedelijke armoedebestrijding in de Nederlandse steden van de toekomst is echter geen populair onderwerp.

J. BREDENOORD, Technische Universiteit Delft

Het verdient aanbeveling tempobeursstudenten een OV-jaarkaart te geven op de hogesnelheidslijn.

N. VAN MARLE, LU Wageningen

Het terugvallen op formele regels getuigt van zwakte.

J.P.F. GLAS, Technische Universiteit Delft

Onze gezondheid wordt meer bedreigd door de zorgen die we maken over ons voedsel, dan door het voedsel zelf.

A.G. JONGEPIER, Technische Universiteit Delft

Het is een wijdverbreid misverstand, dat emmertjes voor groenafval alleen in de container geleegd kunnen worden als ze vol zijn.

M.W. REIJ, LU Wageningen

Volgens Darwin's theorieën over de 'survival of the fittest' zal het percentage rokers wereldwijd afnemen.

R.W. VAN DEN BERG, Technische Universiteit Delft