Stabiliteitspact overheerst EMU-overleg

LUXEMBURG, 9 JUNI. De nieuwe Franse regering blijft voorstander van de start van de Economische en Monetaire Unie in 1999, maar wil “een periode van bezinning” over het 'stabiliteitspact' voor overleg met de Nationale Assemblee, zo is vandaag gebleken tijdens een reguliere bijeenkomst van de bewindslieden in Luxemburg.

Zowel gisteravond als vanmiddag stond het stabiliteitspact, dat tot een week geleden een afgehandeld onderwerp leek, ter discussie. Het pact, waarin de deelnemende lidstaten aan de EMU zich verplichten om, op straffe van boetes, ook na 1999 een begrotingstekort te voeren van niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands produkt, werd eind vorig jaar overeengekomen in Dublin na zware onderhandelingen tussen met name Frankrijk en Duitsland. De Franse socialisten, die een week geleden zegevierden bij de parlementsverkiezingen, hebben tijdens hun campagne onderstreept geen genoegen te nemen met het pact zoals het er nu ligt.

Volgens onbevestigde berichten neemt de kans toe dat Frankrijk een akkoord over het pact vooruit wil schuiven. In dat geval kan het een rol gaan spelen tijdens de Europese Top volgende week in Amsterdam. Duitsland en Nederland zijn tegen wijziging van de overeenkomst.

De regeringswisseling in Frankrijk en de begrotingsproblemen in Duitsland, waar minister van financiën Waigel moeite heeft om Duitsland dit jaar aan de toetredingseis voor EMU van een begrotingstekort van maximaal drie procent te laten voldoen, hebben geruchten over een mogelijk uitstel van de EMU aangewakkerd.

De bewindslieden van financiën onderstreepten gisteren en vanmorgen vrijwel unaniem dat er niet zal worden getornd aan de startdatum van de EMU. De Franse minister van financiën, Dominique Strauss-Kahn, zei gisteravond na een diner van de Europese bewindslieden, niet in te zien “hoe iemand getwijfeld kan hebben' aan de Franse trouw aan de Economische en Monetaire Unie. Over het stabiliteitspact liet hij gisteravond en vanmorgen nog niets los.

Minister Zalm, voorzitter van de bijeenkomst, zei dat uitstel niet op de agenda staat. Hij had gisteren een bilaterale ontmoeting met Strauss-Kahn, maar verwees vandaag tegen de middag vragen over mogelijke Franse weerspannigheid met betrekking tot het stabiliteitspact door naar de Franse bewindsman. Financiën ontkende berichten dat het gesprek tussen Zalm en Strauss-Kahn stroef zou zijn verlopen.

Het stabiliteitspact moet na overeenstemming vandaag,volgende week ter fiattering moet worden voorgelegd aan de regeringsleiders en staatshoofden van de EU tijdens de Europese Top in Amsterdam. Er bestond vanmorgen wel de hoop dat eventuele nieuwe Franse eisen, waaronder de instelling van een politiek tegenwicht voor de Europese Centrale Bank, kunnen worden besproken buiten de tekst van het pact zelf, in een protocol. Daardoor hoeft het pact niet te worden opengebroken.

De eis van de vorige Franse regering voor een 'stabiliteitsraad' als politiek tegenwicht voor de ECB werd in Dublin afgezwakt tot een 'informeel' forum van ministers van financiën, dat alleen vrijblijvende adviezen mocht geven. Daar tegenover bedongen de Fransen destijds dat in het pact de boetes die bij overschrijding van tekortnorm van 3 procent worden gegeven, niet automatisch ingaan, maar onderwerp zijn van politieke besluitvorming.