Schadevergoeding Helen van der Valk

DEN HAAG, 9 JUNI. Het gerechtshof in Den Haag heeft Helen van der Valk, een van de leden van de wegens belastingfraude vervolgde horeca-familie, een schadevergoeding toegekend van ruim 134.000 gulden.

Helen van der Valk, van brugrestaurant Burgerveen en Motel Haarlemmermeer, is het enige lid van de familie Van der Valk dat door het Haagse gerechtshof vorig jaar geheel werd vrijgesproken van fraude en valsheid in geschrifte. Ondanks verzet van het openbaar ministerie heeft het gerechtshof afgelopen vrijdag besloten haar schadeclaim ter vergoeding van gemaakte juridische kosten in het geheel toe te wijzen. Justitie vond de kosten van rechtsbijstand onder andere te hoog omdat de advocate J. Goudswaard een uurtarief in rekening bracht van vijfhonderd gulden per uur. Doorgaans wordt in schadevergoedingsprocedures een uurtarief van ongeveer driehonderd gulden geaccepteerd.

Volgens raadsheer J.P. Mulder zou het in strijd zijn met de vrije advocatenkeuze als het hof de hoogte van het uurtarief “tenzij het buitenproportioneel hoog is” zou toetsen. “Het gaat er om of het aantal in rekening gebrachte uren redelijk is”. Nieuw element in de uitspraak van het hof is ook dat juridische kosten worden vergoed aan een privé-persoon, ook alis de rekening voorgeschoten door het concern.

Mevrouw Van der Valk werd in eerste instantie door de rechtbank veroordeeld tot het verrichten van 180 uur onbetaalde arbeid na een eis van vier maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. In het arrest van juni vorig jaar - dat lagere straffen opleverde dan in eerste instantie waren opgelegd - betrok het hof de overweging dat de familie Van der Valk de fiscus en de bedrijfsverenigingen totaal bijna 140 miljoen schade zal betalen en dat alle leden van de familie die terecht stonden daaraan zullen bijdragen.